THÀNH LẬP CÔNG TY DƯỢC PHẨM CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY DƯỢC PHẨM CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

13:47 - 05/03/2019

Kinh doanh, sản xuất dược phẩm là ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, để được thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này thì cần đáp ứng điều kiện, tiêu...

13:46 - 05/03/2019

Có rất nhiều hình thức đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn khi dự định đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài việc trực tiếp thành lập công ty, hợp tác thông qua...
NGUYÊN TẮC "FIRST TO FILE" TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

NGUYÊN TẮC "FIRST TO FILE" TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

12:04 - 18/12/2018

Nắm bắt các quy định của pháp luật đối với những hoạt động trong toàn bộ đời sống xã hội được xem là ưu điểm hoàn hảo đối với mỗi cá nhân, tổ chức. Đối...

15:54 - 14/12/2018

Đăng ký nhãn hiệu là quyền của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và được pháp luật quy định, bảo vệ. Trên thực tế, để có được nhãn hiệu cho riêng mình, mỗi cá nhân,...