Bảo hộ tên thương mại

13:29 - Tuesday, 10/10/2017

Tên thương mại là một trong những tài sản trí tuệ quan trọng của doanh nghiệp được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ theo đó: “ Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.”

Tùy từng quốc gia khác nhau mà sẽ có quy định khách nhau về việc bảo hộ tên thương mại, có quốc gia thì việc sử dụng tên thương mại là cơ sở của việc xác lập quyền ( đa số các quốc gia); đăng ký để được bảo hộ ( ở một số nước xã hội chủ nghĩa cũ như Liên bang Nga, khu vực Trung Mỹ…); Sử dụng hoặc đăng ký tên thương mại trong đó khuyến khích việc đăng ký bảo hộ (ở một số nước như Thuỵ Điển, Srilanca, Tây Ban Nha). Tại Việt Nam, việc bảo hộ tên thương mại dựa vào thực tiễn sử dụng tên thương mại đó tại khu vực và lãnh thổ kinh doanh, không cần thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ tên thương mại.

Bảo vệ tên thương mại

1. Vai trò của bảo hộ tên thương mại trong hoạt động kinh doanh

Tên thương mại là tài sản trí tuệ quan trọng của doanh nghiệp, tên thương mại có vai trò rất lớn trong việc quảng bá và lưu thông hàng hóa trên thị trường, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Bảo hộ tên thương mại sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể tham gia vào thị trường sâu rộng hơn, như thị trường song phương, khu vực và toàn cầu.

Có căn cứ bảo vệ quyền đối với tên thương mại của mình, tránh những hành vi vi phạm tên thương mại.

2. Điều kiện bảo hộ tên thương mại

 Để tên thương mại đủ điều kiện được bảo hộ thì trước hết tên thương mại phải có tính phân biệt, tức là phân biệt được chủ thể kinh doanh này đối với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Sự phân biệt này bao gồm: phân biệt về hàng hóa, dịch vụ, hoạt động, cơ sở kinh doanh. Như vậy, nếu như tên thương mại của hai chủ thể kinh doanh giống nhau nhưng kinh doanh ở lĩnh vực khác nhau, và ở khu vực khác nhau thì vẫn được chấp nhận bảo hộ. Bảo hộ tên thương mại giống cần đáp ứng hai tiêu chí khác nhau: khác lĩnh vực kinh doanh và khác khu vực kinh doanh.

Thêm vào đó, tên thương mại phải đáp ứng các điều kiện như sau để được bảo hộ:

- Phải chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi;

- Không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng cho hoạt động kinh doanh, vì vậy, phải có sự tồn tại của tổ chức, cá nhân mang tên thương mại thì việc sử dụng tên thương mại mới có ý nghĩa về mặt pháp lý.Về thời gian bảo hộ tên thương mại sẽ gắn liền với quá trình hoạt động hợp pháp của tổ chức, cá nhân, nếu chủ thể kinh doanh chấm dứt tồn tại thì quyền đối với tên thương mại cũng sẽ chấm dứt.

3. Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại

- Quyền sử dụng tên thương mại: Sử dụng và khai thác tên thương mại để thu lợi như: dùng tên thương mại để xưng danh trong kinh doanh, in tên thương mại lên các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, hàng hóa, bao bì, dịch vụ, quảng cáo...

- Quyền định đoạt như

Chuyển nhượng quyền sở hữu của mình cho người khác.

Từ bỏ quyền sở hữu của mình đối với các đối tượng đó.

Thừa kế lại cho những người khác (theo di chúc hoặc theo pháp luật) sau khi chết. Thừa kế trong trường hợp này gắn với chuyển giao toàn bộ cơ sở kinh doanh kèm theo tên thương mại.

- Sử dụng các biện pháp để bảo vệ tên thương mại của mình như yêu cầu chủ thể khác chấm dứt hành vi sử dụng tên thương mại của mình.

Liên hệ tư vấn sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, chỉ dẫn địa lý:

Email: luattrungtin@gmail.com

Hotline: 0989 232 568