BỐ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

13:45 - Thursday, 17/01/2019

Trong quá trình hoạt động kinh doanh các công ty sẽ có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh như tăng quy mô vốn, mở rộng địa điểm sản xuất, hay kinh doanh thêm lĩnh vực kinh doanh khác... Đối với các trường hợp thay đổi này, công ty sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư hay xin cấp Giấy xác nhận về thông tin đăng ký thay đổi doanh nghiệp.

Trong phạm vi bài viết này, Luật Trung Tín sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, cũng là một trong những yêu cầu tư vấn mà Luật Trung Tín vừa nhận được từ phía khách hàng.

Những lưu ý khi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khi thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau:

Thứ nhất, trong trường hợp công ty muốn bổ sung thêm ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện thuộc danh mục quy định tại Luật Sửa đổi bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 Luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư (gồm 243 ngành nghề), thì nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện theo quy định.

Thứ hai, đối với trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh là xin quyền phân phối, xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ giám định logistics, cho thuê hàng hóa không bao gồm cho thuê tài chính, cung cấp các dịch vụ xúc tiến thương mại không bao gồm dịch vụ quảng cáo,….  thì cần xin thêm Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ ba, đối với những trường hợp bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh làm thay đổi mục tiêu của dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thì công ty sẽ phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trước khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh. Nếu như việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mà không làm thay đổi mục tiêu dự án đầu tư thì chỉ cần xin cấp Giấy xác nhận về thông tin đăng ký thay đổi doanh nghiệp.

Thứ tư, đối với những dự án đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2005, chưa thực hiện thủ tục tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ tiến hành đồng thời với thủ tục tách đổi nêu trên.

Tùy từng trường hợp cụ thể mà nhà đầu tư có thể tiến hành thủ tục cho phù hợp. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ Luật Trung Tín để được tư vấn cụ thể.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1. Chuẩn bị hồ sơ

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)

(2) Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

(3) Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

(4) Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ

(3) Tài liệu có liên quan khác:

- Tài liệu về vốn đối với ngành nghề bổ sung có yêu cầu về vốn pháp định

- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc, Tổng Giám đốc hoặc cá nhân khác nếu ngành nghề kinh doanh yêu cầu.

- Tài liệu khác tùy hồ sơ.

2. Nộp hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính kinh doanh.

Trong thời hạn từ 3 đến 5 ngày làm việc, thì sẽ cấp Giấy xác nhận về thông tin thay đổi của doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý rằng đối với những trường hợp ngành nghề bổ sung cần có Giấy phép kinh doanh thì công ty cần xin Giấy phép kinh doanh trước khi thực hiện hoạt động kinh doanh.

Trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Đối với trường hợp vì bổ sung ngành nghề kinh doanh nên quy mô của dự án được mở rộng thì công ty cần tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi xin cấp giấy Xác nhận về thông tin thay đổi ngành nghề kinh doanh như hướng dẫn ở phần trên.

1. Hồ sơ cần chuẩn bị

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(2) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đăng ký điều chỉnh

(3) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của doanh nghiệp

(4) Đề xuất dự án đầu tư có điều chỉnh nội dung mục tiêu đầu tư

(5) Tài liệu khác theo yêu cầu (tùy hồ sơ)

2. Nộp hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư, trường hợp từ chối điều chỉnh sẽ thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do.

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trung Tín về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi không thể hướng dẫn cụ thể cho từng trường hợp đăng ký bổ sung từng ngành nghề kinh doanh cụ thể, cũng như tư vấn chi tiết những điểm cần lưu ý cho mọi trường hợp. Chính vì vậy, phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà hồ sơ, thủ tục sẽ có sự khác biệt.

Mọi vướng mắc cần được tư vấn làm rõ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Trân trọng!