Các bước đăng ký logo độc quyền

22:37 - Friday, 06/10/2017

Logo là một trong những tài sản trí tuệ quan trọng của doanh nghiệp, theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ thì không có thuật ngữ logo, nhưng chúng ta có thể hiểu, logo chính là một dạng của nhãn hiệu, đăng ký logo độc quyền chính là đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

 

Logo là dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm/dịch vụ của tổ chức cá nhân này so với tổ chức, cá nhân kinh doanh khác, dấu hiệu này có thể là dấu hiệu hình, hoặc dấu hiệu chữ hoặc kết hợp cả hai yếu tố trên và không thuộc trường hợp không được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2009 tại Điều 73, Điều 74.

các bước đăng ký logo độc quyền

Các bước đăng ký logo độc quyền như sau:

Bước 1: Thiết kế logo

Logo là một biểu trưng tiêu biểu của doanh nghiệp, mỗi công ty dựa vào lĩnh vực kinh doanh hoặc sản phẩm/ dịch vụ kinh doanh có thể lựa chọn một logo phù hợp. Logo phải thể hiện được mục đích kinh doanh của chủ sở hữu logo.

Việc thiết kế logo phải đảm bảo không đạo nhái ý tưởng của một đơn vị khác, và không thuộc trường hợp không được bảo hộ theo phân tích nêu trên.

Bước 2: Tra cứu logo

Để đảm bảo logo không bị trùng lặp với những logo đã đăng ký trước đó, thì người nộp đơn cần tiến hành tra cứu chính thức trước khi nộp đơn đăng ký. Kết quả tra cứu sẽ biết được logo dự định đăng ký có trùng với những logo đã đăng ký trước đó hay không.

Nếu logo đăng ký không trùng, thì chủ đơn có thể yên tâm đăng ký. Nếu nhãn hiệu trùng, hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn, thì cần thay thế bằng logo mới hoặc sửa đổi sao cho loại bỏ hết sự tương tự gây nhầm lẫn.

Việc tra cứu sẽ đảm bảo việc đăng ký nhãn hiệu không bị lãng phí thời gian và tiền bạc.

Bước 3: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Bước này sẽ bao gồm cả việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu ( 02 bản)

- Mẫu logo cần đăng ký ( 18 mẫu kích thước lớn hơn 3x3cm và nhỏ hơn 8x8cm)

- Các giấy tờ hưởng quyền ưu tiên ( nếu có)

Sau khi chuẩn bị hồ sơ nêu trên, người nộp đơn sẽ nộp đơn tại Cục SHTT, kèm theo nộp phí đầy đủ. Sau khi nộp hồ sơ, Cục SHTT sẽ gửi lại một tờ khai đăng ký nhãn hiệu có dấu tiếp nhận đơn và ngày nộp đơn, kèm theo biên lai thu phí, lệ phí.

Bước 4: Cục SHTT thẩm định đơn và ra thông báo cấp văn bằng bảo hộ hoặc từ chối đơn

Thẩm định hình thức đơn đăng ký logo (1-2 tháng): Nếu đơn hợp lệ Cục SHTT sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, nếu đơn không hợp lệ sẽ yêu cầu sửa đổi đơn theo yêu cầu.

Công bố Đơn đăng ký logo trên Công báo (2 tháng): Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

Thẩm định nội dung đơn đăng ký logo (9-12 tháng): Ra thông báo cấp văn bằng bảo hộ ( yêu cầu nộp phí, lệ phí) hoặc từ chối đơn đăng ký.

Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký logo (1-2 tháng): Sau khi nộp đầy đủ phí cấp văn bằng theo quy định.

Thời gian thẩm định thực tế có thể kéo dài hơn do đơn có những vướng mắc, hoặc số lượng đơn đăng ký tại Cục SHTT nhiều.

 

Liên hệ tư vấn dịch vụ đăng ký logo độc quyền:

Email: luattrungtin@gmail.com

Hotline: 0989 232 568