CÁC THỦ TỤC THÀNH LẬP TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

09:08 - Thursday, 03/01/2019

Những loại hình doanh nghiệp đã được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể là:

 1. Doanh nghiệp tư nhân
 2. Công ty hợp danh
 3. Công ty TNHH một thành viên
 4. Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 5. Công ty cổ phần

Dựa trên các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Trung Tín trân trọng giới thiệu thành phần hồ sơ của từng loại hình doanh nghiệp để các cá nhân, tổ chức có cơ sở tham khảo.

1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( theo mẫu)
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

 

2. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY HỢP DANH:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

 

3. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Chủ sở hữu công ty, của người đại diện theo pháp luật của công ty

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

4. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên sáng lập
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên sáng lập

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

 

5. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

 

Trường hợp Quý khách cần tư vấn, sử dụng dịch vụ thành lập công ty hoặc tham khảo các quy định của pháp luật về lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0989 232 568, hoặc gửi email vào hòm thư: luattrungtin@gmail.com để được hỗ trợ.

Trân trọng!