CẤP GIẤY PHÉP CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

13:45 - Tuesday, 05/03/2019

Nhà thầu nước ngoài khi hoạt động xây dựng tại Việt Nam trong các trường hợp lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế xây dựng, quản lý dự án đầu tư – xây dựng,… sẽ phải tiến hành thủ tục xin cấp cấp phép hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật.

Cụ thể việc đăng ký cấp phép xây dựng và thẩm quyền cũng như trình tự, thủ tục cấp phép cho nhà thầu nước ngoài được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng vả Thông tư số 14/2016/TT-BXD về hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động xây dựng đơi với nhà thầu nước ngoài

1. Nhà thầu nước ngoài là tổ chức

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp phép (theo mẫu)

(2) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.PDF) về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hay hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.

(3) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.PDF) quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp hoặc nơi nhà thầu thực hiện dự án cấp.

(4) Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.PDF) báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu (theo mẫu) và báo cáo tổng kết kết quả kiểm toán trong 3 năm gần nhất (đối với nhà thầu nhận thực hiện gói thầu không bắt buộc áp dụng pháp luật đấu thầu của Việt Nam).

(5) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.PDF) của hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam (trong hồ sơ chào thầu, hoặc dự thầu) trong đó xác định rõ phần việc mà nhà thầu Việt Nam thực hiện.

(6) Giấy ủy quyền cho người cho người không phải là đại diện theo pháp luật của nhà thầu.

(7) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.PDF) quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp nhận chủ trương đầu tư.

Lưu ý đơn đề nghị được làm bằng tiếng Việt, đăng ký kinh doanh của nhà thầu nước ngoài phải được hợp thức hóa lãnh sự trừ trường hợp được miễn theo quy định. Nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật công chứng theo quy định.

2. Nhà thầu nước ngoài là cá nhân

(1) Đơn đề nghị cấp phép (theo mẫu)

(2) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.PDF) về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hay hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.

(3) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.PDF) giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề do nước mà cá nhân mang quốc tịch hoặc nơi cá nhân thực hiện dự án đó cấp và bản sao hộ chiếu của cá nhân.

(4) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.PDF) quyết định đầu tư hoặc chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Lưu ý đơn đề nghị được làm bằng tiếng Việt, bản sao Giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp cho nhà thầu là cá nhân phải được hợp thức hóa lãnh sự trừ trường hợp được miễn theo quy định. Nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật công chứng theo quy định.

3. Quy trình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Trong vòng 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ cơ quan cấp phép sẽ xem xét hồ sơ, nếu như hồ sơ không đúng, không đủ theo quy định sẽ thông báo bằng văn bản và hướng dẫn 1 lần cho nhà thầu biết để bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hồ sơ hợp lệ.

Trong vòng 20 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan cấp phép sẽ xem xét và cấp phép cho nhà thầu, trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định để được cấp phép thì cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu biết.

Trên đây là thông tin tư vấn của Luật Trung Tín cho nhà thầu nước ngoài muốn xin cấp phép xây dựng tại Việt Nam. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com