ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

14:18 - Monday, 06/05/2019

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật để được thực hiện trên thực tế thì phải xin giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà người thực hiện biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sẽ phải chuẩn bị hồ sơ, và nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương ứng.

Bài viết này, Luật Trung Tín xin hướng dẫn quý khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật. Cụ thể:

Trường hợp cấp giấy phép tổ chức biển diễn nghệ thuật cho các tổ chức thuộc Trung ương

1. Hồ sơ cần có:

(1) Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn (theo mẫu)

(2) Nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn (01 bản)

(3) Cam kết thực thi đầy đủ quy định về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả (01 bản)

(4) Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật (01 bản sao chứng thực)

(5) Quyết định thành lập hoặc chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01 bản sao đối với trường hợp lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.2. Giải quyết hồ sơ

Nộp hồ sơ tới Cục Nghệ thuật biểu diễn đối với:

+ Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật đã được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cho phép mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật.

+ Tổ chức thuộc cơ quan Trung ương: Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang; Hội văn học, nghệ thuật; Cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình.

Trong vòng 3 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan cấp phép sẽ gửi văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ.

Trong vòng 05 ngày làm việc, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức thẩm định hồ sơ, nội dung chương trình và cấp phép tổ chức, biểu diễn nghệ thuật. Nếu không cấp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, ngày lễ, lễ hội; chương trình bán vé thu tiền và chương trình biểu diễn với mục đích khác, khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu duyệt chương trình, tổ chức đề nghị cấp phép phải tổ chức để hội đồng nghệ thuật duyệt trước khi biểu diễn.

Trường hợp cấp giấy phép tổ chức biển diễn nghệ thuật cho các tổ chức thuộc địa phương

1. Hồ sơ cần có:

(1) Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn (theo mẫu)

(2) Nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn (01 bản)

(3) Nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu (nếu sử dụng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt tại công ty dịch thuật) (01 bản)

(4) Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật (01 bản sao chứng thực)

(5) Quyết định thành lập hoặc chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01 bản sao đối với trường hợp lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

2. Giải quyết hồ sơ

Nộp hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao đối với các tổ chức dưới đây thuộc địa phương:

+ Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

+ Nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang;

+ Hội văn học, nghệ thuật; Cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

+ Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan cấp phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao hoặc Sở Văn hóa, Thể thao tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật cho người nộp hồ sơ. Trường hợp không cấp phép sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, ngày lễ, lễ hội; chương trình bán vé thu tiền và chương trình biểu diễn với mục đích khác, khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu duyệt chương trình, tổ chức đề nghị cấp phép phải tổ chức để hội đồng nghệ thuật duyệt trước khi biểu diễn.

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ xin vui lòng liên hệ luật Trung Tín để được hỗ trợ theo thông tin dưới đây:

Hotline: 0989 232 568 – 0865 838 604

Email: luattrungtin@gmail.com

Trân trọng!