Đăng ký nhãn hiệu liên kết

14:04 - Tuesday, 10/10/2017

Đối với nhiều doanh nghiệp thì việc đăng ký nhãn hiệu liên kết là một chiến lược bảo hộ nhãn hiệu của mình, tránh các đối thủ kinh doanh có thể đăng ký những nhãn hiệu gần giống gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của mình. Và việc đăng ký nhãn hiệu liên kết được công ty đăng ký cho các cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc những sản phẩm dịch vụ tương tư nhau để tránh những hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

đăng ký nhãn hiệu liên kết

Nhãn hiệu liên kết là gì?

Theo giải thích từ ngữ tại Điều 4 Luật SHTT thì:  Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

Nhãn hiệu liên kết bao gồm nhiều nhãn hiệu có mối liên quan với nhau hay chính là các nhãn hiệu tương tự nhau ví dụ như: nhãn hiệu sơn NIPPONT và các nhãn hiệu liên kết NAPPONT, NIPPINT...

Nhãn hiệu này phải do cùng một chủ thể đăng ký bảo hộ. Và các nhãn hiệu này phải có liên quan với nhau về sản phẩm, dịch vụ đăng ký bảo hộ. Ví dụ như Hãng xe máy phổ biến tại Việt Nam có cho ra đời dòng xe máy WAVE bao gồm: WAVE, WAVE S, WAVE RS.

Đăng ký nhãn hiệu liên kết

Tương tự như các nhãn hiệu thông thường khác thì việc đăng ký nhãn hiệu liên kết cũng trải qua các giai đoạn sau:

Thứ nhất, chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

(1) Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

(2) Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký

(3) Giấy ủy quyền ( nếu nộp đơn thông qua đại diện SHCN)

(4) Giấy tờ hưởng quyền ưu tiên (nếu có)

Lưu ý:

- Nhãn hiệu liên kết bao gồm nhiều nhãn hiệu tương tự nhau, nhưng không có nghĩa rằng một tờ khai đăng ký nhãn hiệu có thể trình bày tất cả các nhãn hiệu đó. Mỗi một nhãn hiệu nằm trong số nhãn hiệu liên kết sẽ phải trình bày vào một tờ khai riêng.

- Phần mô tả trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu phải nêu rõ nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu liên kết.

- Trong trường hợp yếu tố liên kết là nhãn hiệu thì người làm đơn cần phải chỉ rõ đâu là nhãn hiệu cơ bản (nếu có); nếu một trong số những nhãn hiệu đã đăng ký hoặc đã được nêu trong đơn nộp trước đó thì phải chỉ rõ số văn bằng bảo hộ, và số đơn.

- Trong trường hợp yếu tố liên kết là hàng hóa, dịch vụ thì người làm đơn cần phải chỉ rõ đâu là hàng hóa, dịch vụ cơ bản ( nếu có); nếu một trong những hàng hóa, dịch vụ đó đã được đăng ký trước hoặc nêu trong đơn nộp trước đó thì phải chỉ rõ số văn bằng bảo hộ, hoặc số đơn.

- Nếu như người nộp đơn không chỉ rõ nhãn hiệu cơ bản hoặc hàng hóa, dịch vụ cơ bản thì tất cả hàng hóa, dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu nêu trong đơn của người nộp đơn sẽ được coi là độc lập với nhau. Việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu sẽ không được áp dụng trường hợp ngoại lệ đối với nhãn hiệu liên kết.

Thứ hai, nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thì sẽ hồ sơ sẽ được nộp tại Cục SHTT hoặc văn phòng đại diện của Cục SHTT tại TP. Hồ Chí Minh hoặc TP.Đà Nẵng. Người nộp hồ sẽ nộp kèm theo phí, lệ phí nhà nước theo quy định

Sau khi nộp hồ sơ đúng quy định, thì hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sẽ được thẩm xét qua các bước:

 - Thẩm định hình thức ( thông thường là sau 1 tháng kể từ ngày nộp đơn);

- Thẩm định nội dung ( 12 tháng kể từ ngày có kết quả thẩm định hình thức) sau đó thông báo kết quả từ chối hoặc chấp nhận đơnNếu chấp nhận đơn sẽ yêu cầu nộp lệ phí đăng bạ, đăng công báo, cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 2-3 tháng kể từ ngày nộp phí theo quy định.

Liên hệ tư vấn đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký nhãn hiệu liên kết tại Luật Trung Tín:

Email: luattrungtin@gmail.com

Hotline: 0978931077 – 0989 232 568