Đăng ký nhãn hiệu với tư cách cá nhân

19:42 - Friday, 20/10/2017

Cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu không? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm, bởi không phải cá nhân nào kinh doanh trên thị trường cũng đều thành lập công ty, vì vậy, nếu như họ muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình thì có gặp hạn chế gì không, pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này.

Theo quy định tại Điều 87 Văn băn hợp nhất Số 19/VBHN-VPQH hợp nhất về Luật sở hữu trí tuệ quy định về Quyền đăng ký nhãn hiệu như sau:

"1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.”

Như vậy, tổ chức, cá nhân là những chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu. Việc đăng ký nhãn hiệu trên thực tế đối với cá nhân, cơ quan có thẩm quyền sẽ không kiểm tra về việc thực chất chủ đơn đó có kinh doanh thương mại hay không.  Kể cả trong trường hợp cá nhân đăng ký nhãn hiệu cho những dịch vụ, sản phẩm mà mình dự định kinh doanh trong tương lai vẫn được chấp nhận. Với điều kiện là nhãn hiệu đó phải được sử dụng vào mục đích thương mại theo thời hạn quy định ( nếu như nhãn hiệu không được sử dụng 5 năm liên tục thì coi như văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đó sẽ tự động chấm dứt, nếu người chủ sở hữu tiếp tục muốn sử dụng thì phải đăng ký lại từ đầu).

Cá nhân có thể đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu cho sản phẩm, hoặc dịch vụ của mình hoặc đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình bán ra thị trường nhưng do người khác sản xuất nếu như người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu và không phản đối việc đăng ký đó. Như vậy, tư cách pháp lý đăng ký nhãn hiệu của cá nhân và tổ chức là như nhau, không có sự phân biệt theo quy định của pháp luật.

Nếu như bạn có nhãn hiệu muốn đăng ký bảo hộ ngay mà chưa kịp thành lập doanh nghiệp, thì có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đó với tư cách là cá nhân trước, sau đó chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu sang cho công ty. Hoặc vẫn để nguyên chủ sở hữu là mình và sử dụng nhãn hiệu đó để kinh doanh.

Tóm lại, các đối tượng sau đây có thể đăng ký nhãn hiệu: Tổ chức ( các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh được thành lập hợp pháp); Cá nhân ( hộ kinh doanh cá thể, cá nhân).

đăng ký nhãn hiệu với tư cách cá nhân

Khi đăng ký nhãn hiệu với tư cách cá nhân, thì hồ sơ đăng ký cần có những tài liệu sau:

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

- Mẫu nhãn  hiệu cần đăng ký ( kích thước lớn hơn 3x3cm và nhỏ hơn 8x8 cm)

- Thông tin về chủ đơn đăng ký ( họ và tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì cá nhân tiến hành nộp đơn trực tiếp tại Cục SHTT hoặc hai văn phòng đại diện của Cục SHTT tại TP. Hồ Chí Minh hoặc TP.Đà Nẵng.

Việc thẩm định hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thông thường mất khoảng 14-16 tháng, thời gian thực tế có thể kéo dài hơn nếu như tình trạng đơn đăng ký tại Cục SHTT nhiều.

Liên hệ tư vấn sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu:

Email: luattrungtin@gmail.com

Hotline: 0978931077 – 0989 232 568