DỊCH VỤ XIN ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

14:37 - Monday, 10/12/2018

Khi có sự thay đổi về tình hình hoạt động của Văn phòng đại diện trên thực tế. Người đứng đầu văn phòng đại diện sẽ thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy phép hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. Một số trường hợp cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động đó là:

 • Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.
 • Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện.
 • Thay đổi tên gọi của Văn phòng đại diện.
 • Thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện.
 • Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý.

Về thành phần hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam:

 • Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ( Luật Trung Tín soạn thảo)
 • Trường hợp điều chỉnh Giấy phép thành lập về tên gọi văn phòng đại diện, trụ sở chính của công ty nước ngoài: Cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương nhân nước ngoài sau khi thay đổi các thông tin về tên Thương nhân và/hoặc trụ sở của Thương nhân. Đối với tài liệu này cần phải dịch sang tiếng Việt và phải được hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước đó.
 • Trường hợp điều chỉnh thông tin người đứng đầu văn phòng đại diện: Các giấy tờ cần cung cấp bao gồm: Văn bản cử hoặc bổ nhiệm người đứng đầu mới của văn phòng, kèm theo là Bản sao chứng thực của người đứng đầu văn phòng dự kiến. Ngoài ra, trong hồ sơ cần phải có giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của văn phòng đã thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến thuế thu nhập cá nhân của người đó.
 • Trường hợp điều chỉnh Giấy phép do thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý: Biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện, Chi nhánh; bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện.
 • Bản chính Giấy phép thành lập/hoạt động Văn phòng đại diện ( Giấy phép hoạt động đã được cấp cho thương nhân xin thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam trước đó).

 

Về trình tự, thời hạn điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam:

 • Với những thay đổi được nêu trên, thương nhân nước ngoài phải thực hiện việc đăng ký điều chỉnh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với sự thay đổi ấy trong vòng 60 ngày làm việc.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
 • Trừ trường hợp hồ sơ phải gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan chuyên ngành, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.
 • Trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện khi việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cho phép điều chỉnh, cơ quan tiếp nhận và giải quyết phải có văn bản, đồng thời nêu rõ lý do.

 

Trong trường hợp Quý khách cần tư vấn và sử dụng dịch vụ, hãy liên hệ với chúng tôi qua các kênh thông tin sau:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Website: luattrungtin.com

Trân trọng!