ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP CHI NHÁNH CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

00:51 - Wednesday, 23/01/2019

Công ty nước ngoài là công ty thành lập hợp pháp theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài có 100% vốn nước ngoài. Để mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam các công ty này có thể tiến hành thành lập chi nhánh tại Việt Nam để tìm hiểu thị trường, tiến hành một số hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động kinh doanh trong phạm vi ủy quyền của công ty nước ngoài.

Trong quá trình hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam sẽ có những trường hợp muốn thay đổi nội dung hoạt động, thay đổi địa, thay đổi người đại diện của chi nhánh…Khi đó, sẽ cần tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động của chi nhánh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Thủ tục đăng ký mới, điều chỉnh giấy phép hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài được quy định tại Luật Thương mại 2005 và Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Những trường hợp cần điều chỉnh Giấy phép hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài

Chi nhánh của công ty nước ngoài khi thay đổi một trong những nội dung sau đây sẽ phải tiến hành điều chỉnh giấy phép hoạt động:

- Thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở của công ty nước ngoài.

- Thay đổi nội dung hoạt động của công ty nước ngoài liên quan trực tiếp đến nội dung hoạt động của Chi nhánh ở Việt Nam.

- Thay đổi người đứng đầu của Chi nhánh.

- Thay đổi tên gọi của Chi nhánh.

- Thay đổi địa chỉ, trụ sở đặt Chi nhánh.

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài

1. Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị

(1) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập chi nhánh (theo mẫu) do đại diện có thẩm quyền của công ty nước ngoài ký.

(2) Các tài liệu về nội dung thay đổi:

- Đối với trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở của công ty nước ngoài: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp chứng minh sự thay đổi nêu trên của công ty nước ngoài.

- Đối với trường hợp thay đổi nội dung hoạt động của công ty nước ngoài: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp chứng minh sự thay đổi về nội dung hoạt động của công ty nước ngoài.

- Đối với trường hợp điều chỉnh người đứng đầu chi nhánh: Cung cấp văn bản bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh; Bản sao hộ chiếu/ CMTND/ hoặc thẻ CCCD (nếu là người Việt Nam) hoặc Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh mới; Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Chi nhánh cũ đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi.

- Đối với trường hợp thay đổi trụ sở chi nhánh: Cung cấp Biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh công ty nước ngoài có quyền khai thác, sử dụng địa điểm đó để đặt trụ sở Chi nhánh; bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh.

(3) Bản chính Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Lưu ý: Đối với những tài liệu do đầu nước ngoài cung cấp bao gồm cả Hộ chiếu của người nước ngoài phải được hợp thức hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại, hoặc tại Đại sứ quán của nước đó ở Việt Nam phù hợp với quy đinh của pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh

Trong thời hạn là 60 ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi một trong các nội dung theo hướng dẫn nêu trên thì công ty nước ngoài sẽ phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Bộ Công thương có thẩm quyền trong việc điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài nếu chưa có văn bản pháp luật chuyên ngành nào khác quy định.

Sau khi nộp hồ sơ,  trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ kiểm tra hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa 01 lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công thương sẽ cấp Giấy phép điều chinh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập chi nhánh, trong trường hợp không điều chỉnh sẽ có văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý:

Trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh dẫn đến nội dung hoạt động của chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc công ty nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì việc thành lập chi nhánh sẽ phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng quản lý chuyên ngành.

Khi đó, Bộ Công thương trong thời hạn 03 ngày làm việc từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ sẽ gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, trong thời hạn 05 ngày làm việc từ ngành nhận được văn bản của Bộ Công thương, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản để nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh. Trong thời hạn là 05 ngày từ khi nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Bộ Công thương sẽ quyết định cấp giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh giấy phép thành lập Chi nhánh cho công ty nước ngoài. Trong trường hợp không điều chỉnh sẽ có văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trung Tín liên quan đến thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của công ty nước ngoài. Hướng dẫn này mang tính chất tham khảo, áp dụng chung cho tất cả các trường hợp xin phép thay đổi, dó đó, nếu quý khách hàng có nhu cầu điều chỉnh Giấy phép thành lập chi nhánh hãy liên hệ với đơn vị dịch vụ chuyên về đầu tư nước ngoài hay Luật Trung Tín để được tư vấn cụ thể về chính trường hợp đó.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Luật Trung Tín qua:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com