ĐIỀU CHỈNH NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

10:09 - Sunday, 13/01/2019

Điều chỉnh nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đầu tư chính là việc thay đổi về nhà đầu tư tham gia góp vốn đầu tư thực hiện dự án. Có thể là việc rút vốn của nhà đầu tư, chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư mới khác, hoặc thêm nhà đầu tư tham gia đầu tư vào dự án. Tất cả các trường hợp nêu trên sẽ phải tiến hành đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trình tự, thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật Đầu tư 2014;

Nghị định 118/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan khác.

2. Hồ sơ pháp lý

(1) Văn bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu)

(2) Báo cáo về tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đăng ký điều chỉnh

(3) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn đầu tư (trong trường hợp chuyển nhượng vốn)

(4) Quyết định của công ty về việc tăng – giảm vốn điều lệ (trong trường hợp nhà đầu tư rút vốn hoặc có thêm nhà đầu tư tham gia dự án)

(5) Thông tin của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng hoặc nhà đầu tư mới tham gia dự án đầu tư:

- Cá nhân: Bản sao hợp lệ một trong các tài liệu sau: Chứng minh thư nhân dân, Căn cước công dân, hộ chiếu.

- Tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

(6) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định chủ trương đầu tư (nếu có)

(7) Bản sao một trong các tài liệu sau đối với nhà đầu tư nhận chuyển nhượng vốn hoặc góp vốn đầu tư:

- Báo cáo tài chính có kiểm toán 02 năm gần nhất;

- Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

- Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

- Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Tài liệu thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.

3. Nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ

Hồ sơ sẽ được nộp tại cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền giải quyết hồ sơ:

- Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Sở kế hoạch và đầu tư: Các trường hợp còn lại.

Trong thời hạn là 10 ngày làm việc đối với dự án không thuộc thẩm quyền xin quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu sẽ điều chỉnh nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn để trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Khi nhận được quyết định của UBND cấp tỉnh, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Tổng thời gian là khoảng 20 -25 ngày làm việc.

Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ thì sau khi lấy ý kiến, báo cáo thẩm định, nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tổng thời gian khoảng 45 ngày làm việc.

Những lưu ý khi điều chỉnh nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đầu tư

Thứ nhất, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng vốn góp, góp vốn vào dự án đầu tư phải đáp ứng về điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, đối với những trường hợp nhà đầu tư mới góp vốn hoặc rút vốn dẫn đến trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì sẽ phải thực hiện xin quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thứ ba, nhà đầu tư nước ngoài không được góp vốn dẫn đến tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài  vượt quá quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Đầu tư 2014 (cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán, pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên).

Thứ tư, nhà đầu tư đăng ký điều chỉnh nhà đầu tư và thay đổi các nội dung khác của dự án đầu tư thì nên thực hiện luôn trong một lần để đỡ mất thời gian, chi phí.

Dich vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Luật Trung Tín

Khi có nhu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, quý khách vui lòng liên hệ tới Luật Trung Tín để được:

- Tư vấn về điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp về nội dung điều chỉnh theo thông tin khách hàng cung cấp;

- Đại diện theo ủy quyền để nộp hồ sơ và giải quyết các vướng mắc liên quan đến hồ sơ cho khách hàng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Tư vấn, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư tại Việt Nam;

- Tư vấn các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực chuyên môn khác như: thuế, kế toán, tài chính, lao động, bảo hiểm,…

Liên hệ Luật Trung Tín để được hỗ trợ:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Trân trọng!