ĐIỀU KIỆN NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO CÔNG TY VIỆT NAM

13:42 - Tuesday, 05/03/2019

Việt Nam là một thị trường tiềm năng đối với các nhà đầu tư nước ngoài, với lợi về vị trí địa lý, dân số trẻ sức tiêu thụ lớn, nguồn lao động dồi dào… Bên cạnh đó các chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam cũng rất cởi mở, tạo cơ hội và thu hút nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Đó chính là lý do vì sao số vốn đăng ký đầu tư vào Việt Nam liên tục tăng qua các năm.

Khi đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn các hình thức đầu tư khác nhau, mỗi hình thức đầu tư đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng của mình mà nhà đầu tư có thể lựa chọn:

+ Thành lập tổ chức kinh tế mới;

+ Hợp tác theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC không thành lập tổ chức kinh tế;

+ Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

Trong phạm vi bài viết này, Luật Trung Tín xin được tư vấn cho các nhà đầu tư các quy định liên quan đến điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào công ty Việt Nam. Theo đó, đây là một hình thức đầu tư tương đối phổ biến, tuy nhiên việc đầu tư theo hình thức này đòi hỏi nhà đầu tư cần có sự hiểu biết về công ty Việt Nam dự định đầu tư, việc lựa chọn một tổ chức kinh tế để thực hiện việc đầu tư không hề dễ dàng vì: Công ty đó có ngành nghề kinh doanh phù hợp hay không, ngành nghề có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài hay không, có hạn chế về tỷ lệ sở hữu vốn góp,…

Tuy nhiên trước hết nhà đầu tư nước ngoài cần biết được khi muốn đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cần tuân thủ theo những điều kiện gì, cụ thể như sau:

- Không đầu tư, kinh doanh những ngành nghề pháp luật cấm kinh doanh nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Khi đầu tư kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần đáp ứng về điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư được thể hiện qua các hình thức sau:

+ Giấy phép;

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

+ Chứng chỉ hành nghề;

+ Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

+Văn bản xác nhận;

+ Các hình thức khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài được chia thành các trường hợp sau:

(1) Góp vốn không cần phải đăng ký góp vốn theo quy định. Trong trường hợp này nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông, thành viên công ty theo quy định áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước.

(2) Góp vốn phải đăng ký vốn góp. Áp dụng đối với trường hợp:

+ Góp vốn vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

+ Góp vốn vào tổ chức kinh tế dẫn đến trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là nhà đầu đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị hạn chế về tỷ lệ góp vốn khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Góp vốn vào công ty niêm yết, công ty đại chúng, công ty chứng khoán, tổ chức kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

- Góp vốn vào doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.

- Góp vốn trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Ví dụ:

* Nếu nhà đầu tư nước ngoài muốn góp vốn vào công ty Việt Nam kinh doanh dịch vụ lữ hành thì cần đáp ứng điều kiện sau theo quy định của Luật Du lịch:

+ Số vốn tối đa được góp không quá 90%

+ Chỉ được kinh doanh ngành nghề dịch vụ lữ hành quốc tế đưa khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam.

* Nếu nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì cần đáp ứng điều kiện sau khi góp vốn vào công ty Việt Nam:

+ Phải là tổ chức kinh doanh dịch vụ bảo vệ đã hoạt động được ít nhất 5 năm và chưa phát sinh vi phạm.

+ Chỉ được góp vốn vào công ty bảo vệ Việt Nam với số vốn tối thiểu là 1 triệu USD, và số vốn này chỉ được dùng để mua các trang thiết bị hỗ trợ dịch vụ bảo vệ.

Như vậy, để được góp vốn vào công ty Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện về đầu tư đặc biệt đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nhà đầu tư cần tìm hiểu trước những quy định này để biết mình thuộc trường hợp nào hoặc liên hệ tới một đơn vị tư vấn đầu tư chuyên nghiệp để hỗ trợ tư vấn. Ngoài ra, cần đăng ký góp vốn theo đúng trình tư, thủ tục luật định.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com