ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU CỦ KHOAI TÂY TƯƠI TỪ NEW ZEALAND VỀ VIỆT NAM

11:55 - Friday, 28/12/2018

Để được nhập khẩu vào Việt Nam đối với củ khoai tây tươi ( Solanum Tuberosum L.) từ New Zealand, các doanh nghiệp nhập khẩu vào đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất và sức khỏe người tiêu dùng.

Theo đó, một số nội dung về điều kiện nhập khẩu mà các doanh nghiệp cần lưu ý:

1. Tất cả các lô hàng củ khoai tây tươi nhập khẩu từ New Zealand vào Việt Nam để sử dụng cho tiêu dùng hoặc chế biến phải được áp dụng  biện pháp xử lý kiểm dịch thực vậy như sau:

  • Củ khoai tây tươi phải được sản xuất ở các địa điểm được cơ quan kiểm dịch thực vật của New Zealand kiểm tra và xác nhận không có loài tuyến trùng bào nang khoai tây (Globodera Pallida) và bệnh ung thư khoai tây ( Synchytrium Endobioticum).
  • Củ khoai tây tươi trước khi xuất khẩu sang Việt Nam phải được xử lý bằng chất ức chế sinh trưởng phù hợp

2. Lô củ khoai tây tươi xuất khẩu phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm dịch thực vật của New Zealand kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và đảm bảo không nhiễm bất kỳ loài sinh vật gây hại nào thuộc phụ lục I ( được nêu bên dưới).

3. Phần khai báo bổ sung của Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải ghi rõ bằng Tiếng Anh:The fresh potato tubers treated with a sprout inhibitor in this consignment have been produced in New Zealand in accordance with the conditions governing entry for consumption or processing to Vietnam and inspected and found to be free of Vietnam’s quarantine pests as well as practically free of soil and plant debris”.

 

PHỤ LỤC I

Danh mục sinh vật gây hại đi theo củ khoai tây tươi xuất xứ từ New Zeland

Graphognathus leucoloma Boheman

Phlyctinus callosus

Agriotes lineatus

Delia platura (Meigen)

Eumerus strigatus (Fallén)

Phthorimaea operculella (Zeller)

Symmetrischema tangolias (Gyen)

Synchytrium endobioticum (Schilb.)

Cylindrocarpon didymum Nag Raj & W.B. Kendr.

Chalara elegans

Fusarium culmorum (W.G. Sm.) Sacc.

Gibberella avenacea R.J.Cook

Neonectria radicicola Gerlach & Nilsson

Phytophthora erythroseptica var. erythroseptica

Phytophthora megasperma Drechsler

Helicobasidium purpureum Pat.

Alternaria radicina

Didymella lycopersici Kleb

Phoma foveata (Foister)

Pyrenochaeta lycopersici Schneider & Gedlack

Plectosphaerella cucumerina

Verticillium albo-atrum Reinke& Berthold

Pseudomonas marginalis

Candidatus liberibacter solanacearum Liefting et al.

Impatiens necrotic spot virus

Alfalfa mosaic virus

Potato virus Sa

Potato aucuba mosaic virus

Beet western yellows virus

Tobacco necrosis virus

Tobacco rattle virus

Potato spindle tuber viroid

Ditylenchus destructor Thorne

Ditylenchus dipsaci (Kiihn) Filip'ev

Globodera pallida (Stone) Behrens

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

Meloidogyne fallax Karssen,

Meloidogyne hapla Chitwood

Polyscytalum pustulans (M.N. Owen & Wakef. ) M.B. Ellis

Arion hortensis (Ferussaci)

Pseudococcus calceolariae (Maskell)

Pseudococcus viburni (Signoret)

Heteronychus arator Fabricius.

Trường hợp Quý khách hàng cần hỗ trợ tư vấn và sử dụng dịch vụ liên quan đến thủ tục đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu hoặc cần giải đáp các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực kiểm dịch thực vật hoặc để tra cứu danh mục những loại thực vật được phép nhập khẩu về Việt Nam. Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi theo đầu số Hotline: 0989 232 568 hoặc gửi email: luattrungtin@gmail.com.

Trân trọng!