ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

13:52 - Thursday, 17/01/2019

Để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về Đầu tư, pháp luật về Doanh nghiệp của Việt Nam. Tùy thuộc vào ngành nghề đầu tư, kinh doanh cụ thể mà pháp luật quy định điều kiện để được thành lập công ty khác nhau. Nhưng nhìn chung khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam sẽ cần phải lưu ý một số điểm như sau:

Thứ nhất, để được đầu tư, thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam trong một hoặc một số ngành nghề kinh doanh nhất định thì nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện áp dụng với ngành, nghề cụ thể đó về:

- Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp.

- Hình thức đầu tư, kinh doanh.

- Phạm vi đầu tư, kinh doanh.

- Và một số điều kiện khác theo quy định của Điều ước quốc tế về đầu tư, Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Thứ hai, nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập công ty tại các ngành, phân ngành khác nhau thì phải đáp ứng toàn bộ các điều kiện đầu tư thuộc các ngành, phân ngành đó.

Thứ ba, lĩnh vực đầu tư, kinh doanh được phép đầu tư không thuộc các lĩnh vực cấm đầu tư, kinh doanh. Cụ thể các trường hợp bị cấm như sau:

- Đầu tư vào các dự án ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng;

- Đầu tư vào các dự án ảnh hưởng đến di tích lịch sử, đạo đức, văn hoa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam;

- Đầu tư vào các dự án gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, hủy hoại tài nguyên môi trường;

- Đầu tư vào các dự án xử lý phế thải độc hại từ bên ngoài vào Việt Nam, sản xuất hóa chất độc hại hoặc sử dụng các tác nhân độc hại bị cấm theo quy định của Điều ước quốc tế;

Thứ tư, nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải lập dự án đầu tư và tiến hành thủ tục đăng ký dự án đầu tư hoặc thẩm tra dự án đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền trước khi thành lập công ty.

Điều kiện để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực kinh doanh

1. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

- Nhà đầu tư nước ngoài phải có địa điểm để thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch phát triển của từng địa phương cụ thể. Phải có Hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất của Nhà nước về điểm thực hiện dự án.

- Phải có năng lực về tài chính để thực hiện dự án đầu tư (có báo cáo tài chính hoặc xác nhận số dư tài khoản ngân hàng).

- Đảm bảo tuân thủ các điều kiện về môi trường, an ninh, trật tự.

- Đối với những ngành nghề sản xuất yêu cầu phải có điều kiện thì cần đáp ứng những điều kiện đó khi đầu tư thành lập doanh nghiệp.

2. Ngành nghề thương mại

- Tương tự như ngành nghề sản xuất thì đối với ngành nghề thương mại thì nhà đầu tư cũng cần phải có địa điểm để thực hiện dự án.

- Có năng lực về tài chính để thực hiện dự án đầu tư (có báo cáo tài chính hoặc xác nhận số dư tài khoản ngân hàng) và đồng thời phải có kinh nghiệm để thực hiện dự án (giải trình về năng lực kinh nghiệm thực tế theo quy định).

- Đối với các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động trực tiếp liên quan đến mua bán hàng hóa như xuất- nhập khẩu, phân phối, giám định thương mại, logistics, cho thuê hàng hóa không bao gồm cho thuê tài chính, cung cấp dịch vụ trung gian thương mại,  cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại không bao gồm dịch vụ quảng cáo, cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ, cung cấp dịch vụ thương mại điện tử  phải xin cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

- Việc phân phối, xuất- nhập khẩu các mặt hàng có mã HS và không thuộc các trường hợp hạn chế xuất – nhập khẩu, phân phối phù hợp với lộ trình cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.

- Đáp ứng điều kiện về chứng chỉ hành nghề và các điều kiện về vốn đầu tư, vốn pháp định theo quy định đối với từng lĩnh vực cụ thể.

- Đáp ứng tỷ lệ vốn góp áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

3. Ngành nghề dịch vụ

- Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được đăng ký kinh doanh các ngành dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thi trường theo Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO.

- Phải đảm bảo về các điều kiện cụ thể về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO.

- Nhà đầu tư phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án.

- Có năng lực về tài chính để thực hiện dự án đầu tư (có báo cáo tài chính hoặc xác nhận số dư tài khoản ngân hàng) và đồng thời phải có kinh nghiệm để thực hiện dự án (giải trình về năng lực kinh nghiệm thực tế theo quy định).

Cơ sở pháp lý

Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam trong WTO

Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

Trên đây là những tư vấn của Luật Trung Tín về những điều kiện để thành lập công ty có nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Tùy trường ngành nghề kinh doanh cụ thể mà sẽ áp dụng những điều kiện khác nhau.

Hãy liên hệ với Luật Trung Tín để được cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất theo:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Trân trọng!