ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY 100% VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

23:51 - Thursday, 31/01/2019

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài có thể là cá nhân nước ngoài, tổ chức kinh tế nước ngoài, hoặc vừa là cá nhân vừa là tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư, góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam.

Việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài cần phải đáp ứng điều kiện đầu tư, đồng thời tuân thủ về trình tự, thủ tục của Luật Đầu tư 2014 và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác.

Điều kiện thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thứ nhất, ngành nghề kinh doanh đăng ký đầu tư không thuộc những trường hợp bị hạn chế về tỷ lệ vốn góp theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật Đầu tư 2014:

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán, công ty niêm yết, công ty đại chúng tuân theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của luật cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ví dụ như: Ngành nghề dịch vụ du lịch của Việt Nam theo Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO thì nhà đầu tư nước ngoài chỉ được nắm giữ đến 90% vốn điều lệ của công ty; Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì phải là doanh nghiệp bảo vệ nước ngoài liên doanh với một doanh nghiệp bảo vệ Việt Nam để đầu tư, góp vốn,…..

Thứ hai, đáp ứng điều kiện đầu tư đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 4 và Phụ lục 6 về Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư. Hiện tại có tất cả 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhà đầu tư cần tham khảo các quy định này để biết được ngành nghề kinh doanh của mình có thuộc trường hợp đầu tư, kinh doanh có điều kiện hay không.

Thứ ba, phải có dự án đầu tư và đáp ứng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chuẩn bị hồ sơ

Để thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài thì trước tiên nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

(1) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư

(2) Báo cáo năng lực tài chính:

- Cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài mới thành lập: Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng

- Pháp nhân nước ngoài: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất.

(3) Bản giải trình về khả năng đáp ứng điều kiện đầu tư mà dự án cần đáp ứng theo quy định (trường hợp dự án thuộc ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện)

Lưu ý: Đối với các dự án thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa hoặc những hoạt động trực tiếp liên quan đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP hồ sơ cần bổ sung thêm:

- Bản giải trình việc đáp ứng điều kiện về quốc tịch, hình thức đầu tư, hàng hóa và dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động của nhà đầu tư.

- Trường hợp dự án thực hiện quyền xuất - nhập khẩu không kinh doanh phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa:  cung cấp Bản đăng ký nội dung thực hiện quyền xuất- nhập khẩu; Trường hợp đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan mua bán hàng hóa: cung cấp Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

(4) Bản giải trình kinh tế -kỹ thuật (áp dụng với dự án có quy  mô vốn từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên)

(5) Dự thảo Điều lệ công ty

(6) Danh sách thành viên công ty

(7) Tài liệu xác nhận về tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

- Cá nhân: Nếu thường trú tại Việt Nam thì cung cấp giấy đăng ký tạm trú và hộ chiếu; Nếu không thường trú thì cần cung cấp hộ chiếu.

- Tổ chức kinh tế:

+ Bản sao Đăng ký kinh doanh/ quyết định thành lập ( được hợp pháp hóa lãnh sự)

+ Ủy quyền của tổ chức kinh tế nước ngoài cho người được ủy quyền và Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền (một trong các giấy tờ hộ chiếu/CMTND/Căn cước công dân/ Phiếu lý lịch tư pháp...)

(8) Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC trong trường hợp thành lập tổ chức kinh tế giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài

(9) Văn bản xác nhận về vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với trường hợp thành lập công ty có điều kiện kinh doanh yêu cầu về vốn pháp định

(10) Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/ Tổng Giám đốc hoặc cá nhân khác trong trường hợp ngành nghề kinh doanh theo quy định yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.

(11) Hợp đồng thuê đất/ thuê địa điểm kinh doanh (bản sao công chứng)

Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Phụ thuộc vào địa điểm dự kiến kinh doanh mà người nộp hồ sơ sẽ nộp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hay Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao nơi công ty định tiến hành hoạt động kinh doanh.

Thời gian dự kiến cấp phép giấy chứng nhận đầu tư là:

- 15 ngày làm việc đối với dự án không thuộc diện phải xin chấp nhận chủ trương đầu tư.

- 30 ngày làm việc đối với dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

- 45 ngày làm việc đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ chấp thuận kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là hương dẫn của Luật Trung Tín về điều kiện và thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Mọi thắc mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ Luật Trung Tín để được tư vấn thêm thông tin chi tiết theo:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com