DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI?

13:09 - Thursday, 17/01/2019

Theo quy định tại khoản 17 Luật Đầu tư 2014 thì “ Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư  nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư  nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”. Bên cạnh đó, tổ chức kinh tế này phải được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Như vậy, theo quy định của pháp luật về đầu tư, không phụ thuộc vào tỷ lệ góp vốn, chỉ cần doanh nghiệp đó có sự tham gia góp vốn, nắm giữ từ 1-100% vốn điều lệ của tổ chức chức kinh tế đó. Khi nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thì có thể lựa chọn một trong những loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014.

Các hình thức doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam

Thứ nhất, công ty cổ phần có vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài từ 1 đến 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp.  Đối với loại hình công ty cổ phần thì phải có ít nhất là 3 nhà đầu tư nước ngoài hoặc 3 nhà đầu tư trong đó bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam cùng góp vốn đầu tư để thành lập công ty.

Thứ hai, công ty TNHH một thành viên: Nếu chỉ có một nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thì chỉ có thể lựa chọn hình thức công ty TNHH một thành viên 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Thứ ba, công ty TNHH từ hai thành viên trở lên đến dưới 50 thành viên: Đối với loại hình doanh nghiệp này phải có ít nhất là 2 nhà đầu tư, có thể là nhà đầu tư nước ngoài, hoặc cả nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam cùng hợp tác đầu tư thành lập doanh nghiệp. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài sẽ nắm giữ từ 1 đến 100% vốn điều lệ của công ty.

Thứ tư, công ty hợp danh: đối với loại hình doanh nghiệp này thì phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh cùng nhau góp vốn đển thành lập công ty. Trong đó có thể là  từ 2 nhà đầu tư nước ngoài trở lên hoặc từ 2 nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam trở lên. Trong đó nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 1 đến 100% vốn điều lệ của công ty. Ngoài thành viên hợp danh thì đối với loại hình doanh nghiệp này công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Những lưu ý khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ngoài việc trực tiếp đầu tư thành lập công ty mới theo các loại hình công ty nên trên, nhà đầu tư có thể góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các doanh nghiệp đã được thành lập sẵn tại Việt Nam. Nhưng dù đầu tư bằng hình thức nào thì nhà đầu tư vẫn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật đầu tư về trình tự, thủ tục, điều kiện đầu tư.

Cụ thể, khi tiến hành đầu tư tại Việt Nam thì nhà đầu tư sẽ phải lưu ý những vấn đề sau:

1. Lưu ý về đầu tư vào ngành nghề đầu tư kinh doanh

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ Lục 4 của Luật Đầu tư có quy định 243 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Khi đầu tư vào những ngành nghề nêu trên, nhà đầu tư sẽ phải đáp ứng các điều kiện về đầu tư, kinh doanh theo luật.

Đối với những ngành nghề đầu tư kinh doanh không có điều kiện thì nhà đầu tư có thể đầu tư kinh doanh đến 100% vốn điều lệ của công ty (trừ trường hợp hạn chế về tỷ lệ vốn góp theo quy định của luật chuyên ngành).

2. Lưu ý về nhà đầu tư

Nhà đầu tư ở đây có thể được hiểu là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân hoặc nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế.

Tính cho đến thời điểm hiện nay thì Việt Nam đã gia nhập  WTO được 13 năm nên những hạn chế về mở cửa thị trường cho nhà đầu tư gần như không còn. Tuy nhiên, đối với một số lĩnh vực kinh doanh có quy định về nhà đầu tư cần đáp ứng điều kiện là cá nhân hoặc tổ chức, hay phải mang quốc tịch của quốc gia tham gia Điều ước quốc tế cụ thể mà Việt Nam là thành viên (tùy từng trường hợp cụ thể).

3. Lưu ý về vốn đầu tư, vốn điều lệ

Vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm vốn của chủ đầu tư và vốn huy động. Vốn đầu tư có thể toàn bộ là vốn góp của chủ đầu tư, nhưng nếu trong trường hợp đăng ký đầu tư vừa có vốn chủ đầu tư và vốn huy động thì vốn của chủ đầu tư ít nhất phải chiếm 20% tổng vốn.

Đối với những dự án đầu tư có hạn chế về tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài thì cần tuân thủ theo những quy định này.

Sau khi thành lập doanh nghiệp thì nhà đầu tư sẽ phải tiến hành việc góp vốn theo đúng tiến độ và thời hạn đã cam kết. Lập báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền về nội dung này.

4. Lưu ý về địa điểm đầu tư, thành lập công ty

Nhà đầu tư có thể lựa chọn địa điểm đầu tư kinh doanh nằm trong Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc nằm ngoài các khu này, hoặc vừa nằm trong vừa nằm ngoài các khu nêu trên.

Việc lựa chọn địa điểm đầu tư cần phù hợp với quy hoạch của địa phương về lĩnh vực đầu tư kinh doanh thì sẽ dễ dàng được chấp thuận cấp phép đầu tư hơn.

Nhà đầu tư phải lựa chọn địa điểm đầu rõ ràng, có hợp đồng thuê địa điểm, hoặc bản thỏa thuận ghi nhớ về việc thuê địa điểm. Kèm thèo là tài liệu chứng minh về quyền sở hữu, quyền cho thuê của bên cho thuê hoặc giấy tờ chứng minh bên cho thuê có chức năng cho thuê địa điểm hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Trên đây là những thông tin tư vấn của Luật Trung Tín về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mọi khó khăn, vướng mắc cần giải đáp về thủ tục đầu tư vui lòng liên hệ với Luật Trung Tín qua:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com