Giải thể doanh nghiệp

23:03 - Friday, 20/10/2017

Khi doanh nghiệp không còn nhu cầu hoạt động hoặc không còn đủ điểu kiện hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì sẽ tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Thủ tục giải thể doanh nghiệp sẽ chấm dứt toàn bộ tư cách pháp lý của chủ thể kinh doanh, chủ doanh nghiệp sẽ không còn quyền lợi và nghĩa vụ gì đối với doanh nghiệp nữa.

Các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật doanh nghiệp phải giải thể:

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định, ví dụ công ty TNHH 2 thành viên trở lên chỉ còn 1 thành viên, hoặc công ty cổ phần chỉ còn dưới 3 thành viên, trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

- Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ mà công ty không có quyết định gia hạn

Trường hợp giải thể theo nhu cầu của doanh nghiệp: Phải có quyết định của chủ sở hữu công ty đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH 1 thành viên, Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

giải thể doanh nghiệp

Trình tự thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

1. Các hoạt động giải thể tại doanh nghiệp

Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp, gồm có các nội dung:

­- Tên, địa chỉ doanh nghiệp

- Lý do giải thể

- Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp ( thời hạn không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể)

- Phương án xử lý nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

- Họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

Thanh lý tài sản doanh nghiệp

Chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

2. Thủ tục thực hiện với cơ quan nhà nước

 Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp đăng ký quyết định giải thể trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải niêm yết thông tin công khai tại trụ sở chính, chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp về các thông tin:

- Thông báo giải thể doanh nghiệp

- Quyết định giải thể doanh nghiệp

- Phương án giải quyết nợ

Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Sau khi công bố thông tin giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ phải gửi công văn đến tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong thời gian 10-15 ngày làm việc cơ quan hải quan sẽ ra thông báo về tình trạng hồ sơ hải quan của doanh nghiệp.

Thủ tục chốt thuế

Doanh nghiệp gửi công văn giải thể lên Chi cục thuế ( kèm theo bản sao công chứng Giấy chứng nhận ĐKKD và giấy chứng nhận đăng ký thuế)

Gửi  kèm công văn xin quyết toán thuế

 Doanh nghiệp đóng các khoản thuế còn nợ và khoản phạt thuế (nếu có)

Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế, Chi cục thuế sẽ ra quyết định đóng mã số thuế của doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 7 ngày làm việc sau khi thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ tiến hành gửi hồ sơ giải thể đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

(1) Thông báo giải thể;

(2) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp, danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi có quyết định giải thể doanh nghiệp;

(3) Con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu;

(4) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản gốc;

(5) Văn bản xác nhận quyết toán thuế, không còn nợ thuế của doanh nghiệp;

(6) Văn bản xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp hoặc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng giải thể, nếu không bị từ chối của cơ quan thuế; đồng thời ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp có con dấu do cơ quan công an quản lý thì sẽ  tiến hành trả dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Dịch vụ giải thể của Luật Trung Tín

Thủ tục giải thể doanh nghiệp nhù chung khá phức tạp vì cần thực hiện thủ tục pháp lý ở rất nhiều cơ quan khác nhau, nên quý khách hàng nên sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp được cung cấp bởi một đơn vị dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp như Luật Trung Tín để được tư vấn, hỗ trợ:

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiệp

- Tư vấn hồ sơ giải thể doanh nghiệp

- Cung cấp các mẫu giấy tờ, tài liệu để thực hiện thủ tục

- Trực tiếp soạn thảo hồ sơ và thực hiện hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Thực hiện toàn bộ thủ tục giải thể với cơ quan thuế và phòng đăng ký kinh doanh, hoặc thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh nếu khách hàng đã thực hiện đóng mã số thuế tại cơ quan thuế.

- Trợ giúp các vấn đề pháp lý khác trong phạm vi hoạt động của Luật Trung Tín.

Liên hệ sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Luật Trung Tín:

Email: luattrungtin@gmail.com

Hotline: 0989 232 568