GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN

14:48 - Monday, 06/05/2019

Để đủ điều kiện hành nghề y tư nhân tại Việt Nam thì cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài sẽ phải được cấp giấy chứng nhận hành nghề theo quy định của pháp luật. Cụ thể bài viết này, Luật Trung Tín xin được tư vấn những quy định liên quan đến vấn đề như sau.

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

* Đối với cá nhân là người Việt Nam

- Có một trong các văn bằng hoặc chứng nhận sau phù hợp với hình thức hành nghề khám, chữa bệnh: văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp tại Việt Nam, giấy chứng nhận là lương y, giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền.

- Có văn bản xác nhận quá trình thực hành trừ trường hợp là người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền hoặc lương y.

- Có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe hành nghề.

- Không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang trong thời gian cấp hành bản án hình sự, ….

* Đối với cá nhân là người nước ngoài, người Việt định cư ở nước ngoài

- Có đủ điều kiện tương tự như đối với người Việt Nam.

- Đáp ứng nhu cầu về việc sử dụng ngôn ngữ trong khám, chữa bệnh:

+ Nếu trực tiếp khám, chữa bệnh cho người Việt phải thành thạo Tiếng Việt, nếu không biết tiếng Việt phải đăng ký ngôn ngữ sử dụng và có người phiên dịch.

+ Việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải bằng tiếng Việt, trường hợp người hành nghề không thành thạo tiếng Việt thì việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký và người phiên dịch phải dịch sang tiếng Việt.

+ Người nước ngoài, người Việt định cư ở nước ngoài trực tiếp khám, chữa bệnh được xác định là thành thạo tiếng Việt và người phiên dịch  được xác định là đủ trình độ phiên dịch trong khám, chữa bệnh khi được cơ sở đào tạo chuyên ngành y kiểm tra và công nhận.

+ Người phiên dịch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung phiên dịch trong khám, chữa bệnh.

- Có lý lịch tư pháp được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại.

- Có giấy phép lao động theo quy định.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân

* Đối với cá nhân là người Việt Nam

(1) Đơn đề nghị cấp phép

(2) Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn (tương ứng với phạm vi hoạt động chuyên môn)

(3) Giấy xác nhận quá trình thực hành  hoặc bản sao hợp lệ văn bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, II trừ trường hợp là lương y hoặc người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền.

(4) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về sức khỏe

(5) Phiếu lý lịch tư pháp

(6) Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của thủ trưởng đơn vị công tác đối với người đề nghị cấp đang làm việc tại cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ. Hoặc có xác nhận của UBND xã, phường thị trấn nơi cư trú đối với người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào.

(7) Ảnh màu 4x6 chụp trên nên trắng, không quá 06 tháng.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, người đề nghị cấp phép hành nghề nộp hồ sơ ở Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công tác hoặc nơi cư trú đề nghị cấp phép.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, đối với trường hợp cần xác minh người đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài là 180 ngày sẽ cấp giấy phép hành nghề.

* Đối với cá nhân là người nước ngoài, người Việt định cư ở nước ngoài

(1) Đơn đề nghị cấp phép

(2) Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn (tương ứng với phạm vi hoạt động chuyên môn)

(3) Giấy xác nhận quá trình thực hành

(4) Giấy phép lao động (bản sao hợp lệ)

(5) Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây:

+ Giấy chứng nhận thành thạo tiếng Việt đối với người nước ngoài đăng ký sử dụng tiếng Việt để khám, chữa bệnh.

+ Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của người phiên dịch phù hợp với ngôn ngữ của người hành nghề khám, chữa bệnh.

+ Nếu người nước ngoài đăng ký sử dụng ngôn ngữ không phải ngôn ngữ mẹ đẻ để khám, chữa bệnh thì phải cung cấp: Giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ mà người hành nghề đăng ký sử dụng theo quy định.

(6) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về sức khỏe

(7) Lý lịch tư pháp (đối với trường hợp không cần cấp giấy phép lao động)

(8) Ảnh màu 4x6 chụp trên nên trắng, không quá 06 tháng.

Lưu ý: Những tài liệu cung cấp ở nước ngoài cần được hợp pháp hóa lãnh sự.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, người đề nghị cấp phép hành nghề nộp hồ sơ ở Bộ y tế.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, đối với trường hợp cần xác minh thì thời hạn là 180 ngày sẽ cấp giấy phép hành nghề.

Mọi thông tin chi tiết cần giải đáp vui lòng liên hệ Luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568 – 0865 838 604

Email: luattrungtin@gmail.com

Trân trọng!