HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

14:48 - Monday, 06/05/2019

Để hoạt động trong ngành điện lực bao gồm tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối, bán buôn, bán lẻ điện cần phải thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Bài viết này, Luật Trung Tín xin tư vấn cho người đọc quy định hiện hành về hồ sơ đăng ký giấy phép hoạt động điện lực. Cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý quy định về giấy phép hoạt động điện lực

Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi;

Nghị định 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương;

Thông tư 36/2018/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.

Hồ sơ đăng ký cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Hồ sơ của lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực gồm:

(1) Văn bản đề nghị cấp phép hoạt động (theo mẫu)

(2) Bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ hoặc Giấy phép thành lập/ hoặc quyết định thành lập;

(3) Danh sách trích ngang các chuyên gia tư vấn (theo mẫu); Bản sao của Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của đơn vị đề nghị cấp phép với chuyên gia tư vấn;

(4) Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà các chuyên gia tư vấn đã thực hiện;

(5) Danh mục các trang thiết bị và phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ cho hoạt động tư vấn.

2. Hồ sơ của lĩnh vực phát điện gồm:

(1) Văn bản đề nghị cấp phép hoạt động (theo mẫu);

(2)  Bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ hoặc Giấy phép thành lập/ hoặc quyết định thành lập;

 (3) Danh sách trích nganh người quản lý kỹ thuật, đội ngũ ca trưởng nhà máy (theo mẫu); Kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận vận hành điều độ có quyền điều khiển của đội ngũ ca trưởng; hợp đồng thuê khoán nhà máy điện, hợp đồng quản lý vận hành;

(4) Bản sao của quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của nhà máy điện;

(5) Bản sao của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

(6) Danh mục các thiết bị yêu cầu về an toàn lao động phải kiểm định;

(7) Văn bản thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy, bản sao biên bản nghiệm thu về lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy;

(8) Quyết định phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước đối với nhà máy thủy điện;

(9) Bản sao của biên bản nghiệm thu hoàn thành tổ lắp đặt máy hoặc hệ thống pin năng lượng mặt trời, bản sao của tài liệu xác định thông số của nhà máy điện;

(10) Biên bản nghiệm thu về hoàn thành lắp đặt hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng phục vụ vận hành thị trường điện, Biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt hệ thống SCADA phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

(11) Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện; phương án bảo vệ đập, phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định);

3. Hồ sơ của lĩnh vực truyền tải, phân phối điện gồm:

(1) Văn bản đề nghị cấp phép hoạt động (theo mẫu);

(2)  Bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ hoặc Giấy phép thành lập/ hoặc quyết định thành lập;

 (3) Danh sách người quản lý kỹ thuật, đội ngũ ca trưởng nhà máy (theo mẫu); Kèm bằng tốt nghiệp giấy chứng nhận vận hành điều độ có quyền điều khiển cho đội ngũ ca trưởng theo quy định;

(4) Danh mục hạng mục công trình lưới điện chính và phạm vi  của lưới điện do tổ chức quản lý. Nếu mua, bán, sáp nhập bàn giao không hoàn vốn tài sản lưới điện thì cung cấp thêm Biên Bản nghiệm thu hoặc biên bản bàn giao tài sản theo quy định.

(5) Bản sao của tài liệu đảm bảo điều kiện về PCCC;

(6) Bản sao của thỏa thuận đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, bản đồ ranh giới điện và phạm vi hoạt động truyền tải, phân phối điện.

4. Hồ sơ của lĩnh vực bán buôn, bán lẻ điện gồm:

(1) Văn bản đề nghị cấp phép hoạt động (theo mẫu);

(2)  Bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ hoặc Giấy phép thành lập/ hoặc quyết định thành lập;

 (3) Danh sách người quản lý trực tiếp kinh doanh (theo mẫu); Bản sao của bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp, thẻ an toàn điện của những người có tên trong danh sách.

Nộp hồ sơ xin giấy phép hoạt động điện lực

 Sau khi chuẩn bị hồ sơ nêu trên, tương ứng với mỗi lĩnh vực sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan chuyên môn có thẩm quyền cấp phép cụ thể như sau:

+ Đối với trường hợp truyền tải và phát điện:  Hồ sơ nộp tại Bộ Công thương và Cục Điều tiết điện lực: Nộp hồ sơ trực tuyến.

+ Đối với các trường hợp còn lại như tư vấn chuyên ngành điện lực, phân phối, bán buôn, bán lẻ điện : Hồ sơ nộp tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc trên trang thông tin của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có).

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trung Tín về hồ sơ đăng ký giấy phép hoạt động điện lực. Để hiểu rõ vấn đề này, người đọc có thể tham khảo thêm quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành đã trích dẫn ở trên hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo:

Hotline: 0989 232 568 – 0865 838 604

Email: luattrungtin@gmail.com

Trân trọng!