Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán buôn rượu

13:19 - Thursday, 16/11/2017

Kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy mà pháp luật có những quy định riêng buộc các cá nhân, tổ chức tham gia vào lĩnh vực này tuân thủ. Tại Nghị định 105/2017/NĐ – CP về kinh doanh rượu đã có quy định các điều kiện cụ thể. Để doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn, trong phần giới thiệu này, Luật Trung Tín đã phân loại về một số điều kiện với các tiêu chí đặc thù giữa giấy phép phân phối rượu và giấy phép bán buôn rượu. Thông qua đó, doanh nghiệp sẽ nắm bắt nhanh hơn điều kiện áp dụng cho từng loại hình và nên chọn loại hình nào cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình.

1. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH:

TIÊU CHÍ

GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI

GIẤY PHÉP BÁN BUÔN

Đối tượng

Nhà phân phối

Nhà bán buôn

Diện tích kho

≥ 150m2

≥ 50m2

Hệ thống kinh doanh

Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu

Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu

Đơn vị phối hợp

Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài

Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác

 

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán buôn rượu

2. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu ( Luật Trung Tín soạn)

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu và bán rượu tiêu, dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.

4. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh ( Như vậy tại thời điểm lập hồ sơ xin cấp phép về bán buôn rượu thì các doanh nghiệp buộc phải thực hiện thủ tục công bố hợp quy/phù hợp an toàn toàn thực phẩm cho các sản phẩm doanh nghiệp dự kiến kinh doanh).

5. Bản sao hợp đồng nguyên tắc/ Thư xác nhận hoặc Bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn của các thương nhân bán lẻ; Bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của các thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của doanh nghiệp xin cấp phép.

6. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

a) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

b) Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

7. Bản cam kết trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

Dịch vụ xin Giấy phép bán buôn rượu của Luật Trung Tín:

- Tư vấn sơ bộ các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh rượu tại Việt Nam

- Soạn hồ sơ, nộp đơn, theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ

- Trả lời công văn, thông báo sửa đổi, bổ sung ( nếu có)

- Tư vấn thực hiện các thủ tục pháp lý khác khi Khách hàng có nhu cầu.

 

Liên hệ tư vấn, sử dụng dịch vụ xin giấy phép kinh doanh phân phối rượu:

Email: luattrungtin@gmail.com

Hotline:  0989 232 568