Hồ sơ thành lập công ty

08:41 - Saturday, 21/10/2017

Để thành lập doanh nghiệp công đoạn quan trọng nhất đó chính là chuẩn bị hồ sơ thành lập, vì nếu hồ sơ chuẩn, đầy đủ thì mọi thủ tục hành chính về sau sẽ thuận lợi, và nhan gọn. Nhưng không phải ai cũng có kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty, bài viết này Luật Trung Tín xin được chia sẻ kinh nghiệm lập hồ sơ thành lập công ty cho người đọc tham khảo.

Hồ sơ thanh lập công ty

Để thành lập hồ sơ doanh nghiệp hoàn chỉnh và đầy đủ, trước hết cần chuẩn bị các thông tin để kê khai vào hồ sơ như sau:

Thứ nhất, tên doanh nghiệp

 Tên doanh nghiệp cần được tra cứu trước xem có trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của những doanh nghiệp khác đã đăng ký trước đó hay không. Ngoài ra, tên doanh nghiệp không được trùng với, nhầm lẫn với tên của các cơ quan nhà nước, của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp. Và không được vi phạm đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tên doanh nghiệp sẽ bao gồm phần Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng. Ví dụ như: công ty cổ phần A, trong đó A là tên riêng, tiên riêng có thể bao gồm phần loại dịch vụ, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và tên riêng tự đặt, như công ty cổ phần đầu tư thương mại TV.

Thứ hai, về ngành nghề kinh doanh

Đối với ngành nghề kinh doanh sẽ không thuộc trường hợp cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Ngành nghề mã hóa theo hệ thống ngành kinh tế cấp 4 của Việt Nam, nếu không có thì sẽ tìm cụ thể theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Lưu ý: Có một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề thì sẽ cần chuẩn bị đầy đủ trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Thứ ba, về địa chỉ trụ sở chính

Địa chỉ trụ sở công ty không được là nhà tập thể, nhà chung cư ( nếu là tòa nhà văn phòng hoặc tòa nhà hỗn hợp thì phải có văn bản xác nhận).

Thứ tư, về kê khai vốn điều lệ

Nếu là ngành nghề kinh doanh không yêu cầu vốn pháp định thì sẽ kê khai mức vốn tùy thuộc vào nhu cầu và quy mô kinh doanh của chủ doanh nghiệp.

Nếu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì sẽ kê khai mức vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định.

Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ bao gồm các giây tờ, tài liệu như sau:

(1) Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp ( theo mẫu)

Kê khai đầy đủ các nội dung:

- Tên doanh nghiệp dự kiến đặt bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt.

- Địa chỉ trụ sở công ty, số điện thoại, email, fax ( nếu có)

- Vốn điều lệ

- Ngành nghề kinh doanh

- Thông tin người đại diện theo pháp luật, chức danh người đại diện theo pháp luật

- Thông tin về thành viên công ty ( nếu có) vốn góp, tỷ lệ vốn góp của từng thành viên

(2) Danh sách thành viên công ty

(3) Điều lệ công ty ( trừ doanh nghiệp tư nhân)

(5) Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu chứng thực đối với thành viên là cá nhân. Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức.

(6) Văn bản xác nhận vốn do cơ quan có thẩm quyền xác nhận đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định.

(7) Chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật hoặc thành viên công ty nếu ngành nghề kinh doanh có yêu cầu.

Sau khi chuẩn bị được hồ sơ đầy đủ nêu trên thì hồ sơ sẽ được đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 

Liên hệ tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Luật Trung Tín:

Email: luattrungtin@gmail.com

Hotline: 0989 232 568