HỒ SƠ THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

12:57 - Thursday, 17/01/2019

Hoạt động giáo dục nghề nghiệp là một trong 243 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, việc thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài cũng phức tạp hơn so với một số ngành nghề kinh doanh không có điều kiện khác. Bài viết này, Luật Trung Tín xin tư vấn về hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Cơ sở pháp lý

- Biểu cam kết dịch vụ trong WTO của Việt Nam

- Luật Đầu tư 2014

- Luật Giáo dục 2005 sửa đổi bổ sung 2009

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vự giáo dục

Những lưu ý về thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

Thứ nhất về quy trình cấp phép thành lập gồm:

- Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Thực hiện thủ tục xin quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thứ hai, phải đáp ứng về điều kiện cho phép đầu tư được quy định tại Điều 16 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp về: Vốn đầu tư, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, đội ngũ nhà giáo.

Thứ ba, đáp ứng điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Có dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Có đề án khả thi thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Có quỹ đất của địa phương để giao cho nhà đầu tư thuê hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có.

- Đủ năng lực về tài chính để thực hiện dự án đầu tư.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Hồ sơ đề nghị cấp phép

(1) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(2) Tài liệu xác nhận về tư cánh pháp lý nhà đầu tư (đã được hợp thức hóa lãnh sự đối với nhà đầu tư nước ngoài):

- Tổ chức: quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (bản sao chứng thực).

- Cá nhân Việt Nam: Chứng minh thư nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu (bản sao chứng thực); Cá nhân nước ngoài:  Hộ chiếu (bản sao chứng thực) và lý lịch tư pháp (bản sao chứng thực).

(3) Giải trình về kinh tế -kỹ thuật gồm: Mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện, nhu cầu sử dụng đất hoặc các thỏa thuận thuê địa điểm, cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định của pháp luật, giải pháp về công nghệ, môi trường, kiến nghị ưu đãi đầu tưu (nếu có).

(4) Đề án tiền khả thi thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm các nội dung:

- Loại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sự cần thiết thành lập, sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dụ đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tên gọi, mục tiêu đào tạo, nhiệm vụ của cơ sở, kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô của cơ sở trong từng giai đoạn, dự kiến về cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý điều hành;

- Dự kiến về chứng chỉ, bằng; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, chương trình, đội ngũ nhà giáo.

(5) Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính nhà đầu tư.

2. Thủ tục giải quyết hồ sơ

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại phòng đăng ký đầu tư thuộc sở kế hoạch đầu tư nơi nhà đầu tư dự định đặt trụ sở chính.

- Trong vòng 20 -25 ngày làm việc sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu hồ sơ hợp lệ và phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục nghề nghiệp của địa phương.

- Trong vòng 5 ngày làm việc từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sễ gửi bản sao cho: Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trung ương đối với dự án thành lập trường cao đẳng và phân hiệu của cơ sở này; Cơ quan chuyên môn –UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Thủ tục xin phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

1. Hồ sơ đề nghị cấp phép

(1) Văn bản đề nghị cho phép thành lập trung tâm dạy nghề;

(2)  Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(3) Đề án thành lập trung tâm dạy nghề

(4) Văn bản chấp thuận giao đất hoặc thuê đất của UBND tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất có sẵn phù hợp với quy định của pháp luật, và các giấy tờ pháp lý khác liên quan.

(5) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gồm: thuyết minh, thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất.

(6) Giấy tờ chứng minh về năng lực tài chính.

2. Thủ tục giải quyết hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho: cơ quan chuyên môn giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong thời hạn là 05 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận sẽ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan. Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư sửa, bổ sung.

Trong thời hạn là 10 ngày làm việc từ khi nhận công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ cơ quan liên quan phải có văn bản trả lời.

Trong thời hạn là 30 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ nộp báo cáo để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong vòng 10 ngày làm việc tiếp theo từ khi nhận được báo cáo thẩm định, các cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề. Nếu hồ sơ không được chấp thuận thì trong 05 ngày làm việc từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

 Trên đây là những thông tin tư vấn của Luật Trung Tín về thủ tục, hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài. Mọi vấn đề thắc mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Trân trọng!