HỒ SƠ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

13:35 - Thursday, 17/01/2019

Nền kinh tế ngày càng phát triển, với sự liên kết toàn cầu, khu vực và giữa các quốc gia; việc kết nối kinh tế - văn hóa bằng ngôn ngữ là yếu tố quan trọng nhất, và từ đó, nhu cầu học và sử dụng ngoại ngữ ngày càng nhiều. Để đáp ứng được nhu cầu đó rất nhiều trung tâm ngoại ngữ đã được mở ra tại Việt Nam, trong số đó đa phần là trung tâm được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài gặp hạn chế lớn nhất là không hiểu được quy định của pháp luật Việt Nam như thế nào, cần đáp ứng điều kiện gì, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu ra sao. Chính vì vậy,  để thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài, bài viết này, Luật Trung Tín sẽ tư vấn về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

Cơ sở pháp lý

Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Giáo dục 2005 sửa đổi, bổ sung 2009;

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;…

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2: Thành lập công ty

Bước 3: Xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Bước 4: Xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

1. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

a. Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị:

(1)Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư

(2) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài:

- Cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài mới thành lập: Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng

- Pháp nhân nước ngoài: Báo cáo tài chính có kiểm toán trong 02 năm gần nhất;

(3) Đề xuất dự án đầu tư

(4) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

- Cá nhân nước ngoài: Thường trú tại Việt Nam thì cần cung cấp giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp và hộ chiếu; Không thường trú tại Việt Nam thì cần cung cấp hộ chiếu.

- Cá nhân Việt Nam: CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu ( bản sao chứng thực)

- Tổ chức:

+ Bản sao Đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền và Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền (một trong các giấy tờ hộ chiếu/CMTND/CCCD/ Phiếu lý lịch tư pháp...)

(11) Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (bản sao công chứng)

Lưu ý: Đối với giấy tờ được cung cấp bởi nhà đầu tư nước ngoài cần được hợp thức hóa lãnh sự bao gồm cả hộ chiếu.

b. Giải quyết hồ sơ

Hồ sơ được nộp tại Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp dự định đặt trở chính.

Trong thời hạn là 15 ngày làm việc cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư nếu hồ sơ hợp lệ (trường hợp không thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư).

2. Thành lập công ty

a. Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị:

 (1) Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty

(2) Dự thảo Điều lệ công ty

(3) Danh sách thành viên/ cổ đông công ty

(4) Giấy tờ hợp lệ của nhà đầu tư:

- Đối với nhà đầu tư là tổ chức cần chuẩn bị:

+ Chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư nước ngoài (bản sao công chứng hợp thức hóa lãnh sự)

+  Văn bản ủy quyền cho tổ chức kinh doanh cho người được ủy quyền quản lý doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam

- Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Hộ chiếu (bản sao chứng thực)

2.2. Nộp hồ sơ và thời hạn cấp phép

Hồ sơ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn cấp phép là từ 3-5 ngày làm việc.

3. Xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

a. Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị:

(1) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ

(2) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

(3) Dự thảo nội quy hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

b. Giải quyết hồ sơ:

Hồ sơ được nộp tại Sở Giáo dục và đào tạo nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Giáo dục và đào tạo sẽ kiểm tra các điều kiện theo quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo sẽ quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ. Trường hợp không đồng ý sẽ gửi văn bản nêu rõ lý do.

4. Xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

a. Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị:

(1) Tờ trình cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

(2) Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ do người có thẩm quyền cấp

(3) Nội quy hoạt động của trung tâm

(4) Báo cáo về trang thiết bị của văn phòng, lớp học (bao gồm văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm)

(5) Chương trình, giáo trình, học liệu

(6) Quy định về học phí, lệ phí

(7) Chứng chỉ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

b. Giải quyết hồ sơ:

Hồ sơ được nộp tại Sở Giáo dục và đào tạo nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở giáo dục và đào tạo sẽ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan nêu trên sẽ phối hợp với đơn vị liên quan để thẩm định hồ sơ và cơ sở thực tế để ghi vào biên bản thẩm định.

Trong vòng 05 ngày làm việc từ ngày có kết quả thẩm định sẽ quyết định cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động. Nếu chưa cho phép hoạt động thì sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trung Tín về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài. Mọi vướng mắc xin liên hệ với chúng tôi theo:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Trân trọng!