Hướng dẫn ghi ngành nghề trong giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp

23:09 - Tuesday, 24/10/2017

Khi thành lập doanh nghiệp để hoạt động sản xuất, kinh doanh thì việc đầu tiên chủ thể đăng ký kinh doanh cần phải dự định được những ngành nghề sẽ hoạt động sau khi đăng ký kinh doanh và một số ngành nghề dự kiến hoạt động trong tương lai. Nhưng làm thế nào để ghi ngành nghề một các chính xác và được quy định tại văn bản pháp luật nào, bài viết này Luật Trung Tín xin hướng dẫn cho người đọc về vấn đề này.

1. Khi kê khai thông tin về ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì người lập hồ sơ sẽ lựa chọn ngành nghề kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ) để ghi vào giấy đề nghị.

2. Đối với những ngành nghề kinh doanh, đầu tư có điều kiện được quy định tại các văn bản pháp luật khác, thì ngành nghề kinh doanh được ghi theo ngành nghề được quy định tại các văn bản đó.

3. Đối với những ngành nghề kinh doanh không có trong ngành kinh tế cấp 4 của Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thì sẽ ghi theo ngành nghề quy định tại văn bản luật chuyên ngành đó.

4. Nếu ngành nghề kinh doanh chưa có trong hệ thống ngành nghề của Việt Nam và cũng chưa có quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét ghi nhận ngành nghề này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

5. Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh muốn ghi ngành nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành nghề kinh doanh cấp 4 trong Hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam thì có thể ghi chi tiết nhưng phải phù hợp với ngành nghề cấp 4 đã chọn.

6. Những doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì phải đảm bảo đủ điều kiện trong suốt quá trình học tập theo quy định của pháp luật. Việc kiểm tra về vấn đề chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

7. Trong quá trình hoạt động kinh doanh nếu như cơ quan chuyên ngành phát hiện ra việc doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện nhưng chưa đáp ứng được điều kiện kinh doanh sẽ gửi văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh để ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh ngành nghề có điều kiện đó cho đến kinh đủ điều kiện kinh doanh.

Trên đây là thông tin về cách ghi ngành nghề trong giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp. Mọi thắc mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ với Luật Trung Tín để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Liên hệ sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Luật Trung Tín:

Email: luattrungtin@gmail.com

Hotline: 0989 232 568