Lên chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm như thế nào là đạt yêu cầu ?

18:51 - Thursday, 07/09/2017

Một sản phẩm thực phẩm sẽ đạt yêu cầu ở các phương diện sau:

- Đúng: Đúng chỉ tiêu
- Đủ: Đủ các chỉ tiêu theo yêu cầu và dựa trên bản chất của sản phẩm. Đủ có nghĩa là không thiếu và cũng không thừa. Thừa sẽ gây tốn kém tiền bạc không cần thiết.

Những khó khăn và rắc rối cho doanh nghiệp đang có kế hoạch công bố thực phẩm là với những sản phẩm mình đang có thì phải lên chỉ tiêu kiểm nghiệm như thế nào cho phù hợp? Đúng là nói không ngoa bởi đã có nhiều đơn vị/doanh nghiệp chậm cả một quá trình kinh doanh chỉ vì kiểm nghiệm thiếu chỉ tiêu. Rõ ràng, một lần kiểm nghiệm lại là một lần mất thêm chi phí, mà đặc biệt là mất thời gian.
Theo thời gian thông thường, thì để kiểm nghiệm một chỉ tiêu hay nhiều chỉ tiêu cho 01 hoặc nhiều sản phẩm thì thời gian để có kết quả giao động trong khoảng từ 05 – 10 ngày. Đồng nghĩa với việc này là nếu kiểm nghiệm thiếu chỉ tiêu mà dựa trên bản chất của sản phẩm cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu bắt buộc phải có thì phải đi kiểm nghiệm thêm. Đó là điều đương nhiên. 

      Việc tham vấn các chuyên gia/các nhà khoa học/những người có chuyên môn nghề nghiệp đối với trường hợp này là hoàn toàn cần thiết. Các doanh nghiệp nên chủ động trong vấn đề này và cũng cần hiểu rằng, những khó khăn, những phí tổn tiền bạc và lãng phí thời gian nhiều khi được giải quyết chỉ bằng một cuộc gọi điện thoại. Các bạn có thể gọi cho bất kỳ ai mà các bạn tin tưởng, có thể gọi cho chúng tôi nếu thấy rằng điều đó là cần thiết. Chúng tôi mong muốn góp phần giúp quý khách loại bỏ những cản trở không cần thiết phát sinh trong quá trình kinh doanh của mình.

       Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tức là đã tham gia hoạt động thương mại. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, một thực tế đang xảy ra là một doanh nghiệp mà quá chú trọng đến lợi nhuận thì doanh nghiệp đó sẽ không đi được đường dài. Chúng tôi nhận thức được điều này, nên chúng tôi hoạt động dựa trên phương châm “ Lợi nhuận và lợi ích xã hội phải được giữ ở trạng thái cân bằng”. Chúng tôi coi trọng các giá trị nhân văn mang tính nền tảng phát triển cho xã hội trong tương lai. 

       Cụ thể trong trường hợp này, chúng tôi cam kết rằng, chỉ cần quý khách gọi cho chúng tôi thì đó sẽ là cuộc gọi được tính với giá là 0 đồng. Một hành động nhỏ nhưng chúng tôi nghĩ rằng điều này rất thiết thực vì lợi ích hoàn toàn thuộc về quý khách.

 

LUẬT TRUNG TÍN
Người tiếp nhận: Mr. Thuận
Phone: 0978931077 – 0989 232 568
Email: luattrungtin@gmail.com