NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO CÔNG TY VIỆT NAM

13:46 - Tuesday, 05/03/2019

Có rất nhiều hình thức đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn khi dự định đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài việc trực tiếp thành lập công ty, hợp tác thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), mua lại cổ phần, phần vốn góp hoặc các hình thức khác thì nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn trực tiếp vào công ty Việt Nam.

Việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, ngoài ra phụ thuộc vào ngành nghề đầu tư kinh doanh mà có thể áp dụng các quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để điều chỉnh.

Các hình thức góp vốn vào công ty Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

+ Mua cổ phần phát hành lần đầu tiên hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

+ Góp vốn vào công ty TNHH và công ty hợp danh;

+ Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc các trường hợp nêu trên.

Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn không hạn chế vào công ty Việt Nam trừ các trường hợp sau:

+ Theo quy định của pháp luật kinh doanh chứng khoán khi góp vốn vào công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán.

+ Theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước khi góp vốn vào doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác.

+ Theo quy định của pháp luật có liên quan khác và ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên.

Theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn vào công ty Việt Nam sẽ không phải tiến hành đăng ký đầu tư, cũng như không phải đăng ký góp vốn tại cơ quan đăng ký đầu tư, trừ các trường hợp sau:

+ Góp vốn vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

+ Việc góp vốn vào tổ chức kinh tế dẫn đến các trường hợp sau:

(1)  Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ của công ty hoặc có đa số thành hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty hợp danh.

- Có tổ chức kinh tế như trường hợp (1) nêu trên nắm giữ từ 51 % trở lên vốn điều lệ của công ty.

(3) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế như trường hợp (1) nắm giữ từ 51% trở lên vốn điều lệ của công ty.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài không thuộc các trường hợp nêu trên, khi đầu tư vào công ty Việt Nam sẽ chỉ cần thực hiện thủ tục đầu tư tương tự như nhà đầu tư trong nước khi góp vốn.

Thủ tục đăng ký góp vốn vào công ty Việt Nam áp dụng với trường hợp phải đăng ký

Đầu tiên, nhà đầu tư nước ngoài sẽ cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

(1) Văn bản đăng ký góp vốn gồm các nội dung sau: Thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, tỷ lệ sở hữu vốn sau khi góp vốn.

(2) Bản sao CMTND, CCCD hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, nhà đầu tư sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và đầu tư nơi công ty Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài dự định góp vốn đặt trụ sở chính.

Nếu trường hợp góp vốn đạt điều kiện theo quy định, thì trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định. Nếu trường hợp không đáp ứng điều kiện, sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Dịch vụ đăng ký góp vốn vào công ty Việt Nam của Luật Trung Tín

Nhà đầu tư nếu không trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn vào công ty Việt Nam có thể liên hệ tới Luật Trung Tín để được tư vấn cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký góp vốn. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

- Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục góp vốn vào công ty Việt Nam

- Soạn hồ sơ đăng ký góp vốn

- Nộp hồ sơ và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định hồ sơ

- Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho quý khách hàng

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan khác…

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com