NHỮNG TRƯỜNG HỢP XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

01:11 - Wednesday, 23/01/2019

Giấy chứng nhận đầu tư là một loại giấy phép bắt buộc phải có khi nhà đầu tư nước ngoài muốn thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam (trừ một số hình thức đầu tư không phải thực hiện đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2014). Tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh, hình thức đầu tư, quy mô vốn, địa điểm đăng ký thực hiện dự án mà quy trình, thủ tục đăng ký đầu tư sẽ có sự khác biệt.

Trong phạm vi của bài viết này, Luật Trung Tín sẽ tư vấn cho nhà đầu tư các quy định của pháp luật về nội dung “những trường hợp xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”, để giải đáp những vướng mắc của nhà đầu tư nói chung và các khách hàng của Luật Trung Tín trong thời gian gần đây.

Những trường hợp cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư 2014 như sau:

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế trong đó:

+ Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh của công ty hợp danh là cá nhân nước ngoài.

+ Có tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ trên 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ của công ty trở lên.

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ trên 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ của công ty trở lên.

Lưu ý rằng:

- Đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) trong đó có nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam cùng thỏa thuận về chia lợi nhuận và sản phẩm không cần phải thành lập doanh nghiệp nhưng vẫn phải đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư (trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nắm dưới 51% vốn hợp tác).

- Đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam sẽ tiến hành đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh. Trừ trường hợp việc đầu tư này dẫn đến trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ trên 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó thì sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định.

Những lưu ý khi thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Có rất nhiều nội dung pháp lý mà nhà đầu tư nước ngoài khi lần đầu tiên thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam cần phải biết, đặc biệt liên quan đến thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì cần lưu ý:

Thứ nhất, lưu ý về điều kiện để được thực hiện dự án đầu tư:

+ Cần xác định dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài có kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hay không. Nhà đầu tư tham khảo 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

+ Xác định dự án đầu tư, quy mô dự án đầu tư có thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 30, Điều 31, Điều 32 Luật Đầu tư 2014 hay không. Nếu thuộc trường hợp này thì trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ phải xin quyết định chủ trương đầu tư tương ứng.

+ Đối với những trường hợp đầu tư theo quy định của pháp luật về chứng khoán, pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước hoặc theo quy định khác có liên quan thì nhà đầu tư cần tham khảo để xác định tỷ lệ sở hữu vốn cho phù hợp trước khi đăng ký đầu tư để được cấp phép.

Thứ hai, lưu ý về địa điểm thực hiện dự án:

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư cũng rất quan trọng để được cấp phép thành lập dự án tại Việt Nam. Ví dụ như đối với những dự án đầu tư sản xuất thì tại Việt Nam có rất nhiều địa bàn ưu đãi đầu tư về thuế, chính sách đầu tư.

Nếu kinh doanh dịch vụ thì nhà đầu tư sẽ không thể chọn địa phương chuyên thu hút đầu tư sản xuất hay đăng ký dự án trong Khu công nghiệp. Chính vì vậy, tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà nhà đầu tư có thể lựa chọn địa điểm đăng ký đầu tư để dễ dàng được chấp thuận.

Thứ ba, lưu ý về cơ quan cấp phép đăng ký đầu tư:

Đối với những dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Ban quản lý các khu này.

Đối với những dự án nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; hoặc vừa nằm trong vừa nằm ngoài các khu trên; hoặc các khu trên chưa thành lập Ban quản lý thì cơ quan cấp phép là Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

Thứ tư, về hình thức đầu tư:

Nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn một trong các loại hình doanh nghiệp sau đây để thành lập sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh.

Hoặc có thể đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) không cần phải thành lập doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 Trên đây là hướng dẫn của Luật Trung Tín về những trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư và những lưu ý khi thực hiện thủ tục này. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ hữu ích cho các nhà đầu tư.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com