NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH 07/2016/NĐ - CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

11:42 - Saturday, 08/12/2018

Mục đích của việc thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam là để hoạt động kinh doanh, xúc tiến thương mại và thăm dò về tính khả thi của các dự án đầu tư sẽ thực hiện trong tương lai. Việc làm này là cần thiết vì các thương nhân nước ngoài sẽ có cái nhìn chân thực, thực tế về môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý nhằm tạo ra kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Về quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:

  • Thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
  • Một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam.

 

Về tên văn phòng đại diện, chi nhánh:

  • Tên văn phòng đại diện, chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
  • Tên của văn phòng đại diện, chi nhánh của công ty nước ngoài phải mang tên thương nhân nước ngoài kèm theo cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện và cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh.
  • Tên của văn phòng đại diện, chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh. Tên văn phòng đại diện, chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên thương nhân nước ngoài trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do văn phòng đại diện, chi nhánh phát hành.

 

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

  • Văn phòng đại diện thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân mà mình đại diện, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Văn phòng đại diện trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

 

Nội dung hoạt động của Chi nhánh:

  • Chi nhánh hoạt động cung ứng dịch vụ trong các ngành dịch vụ, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Chi nhánh trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.
  • Trường hợp Chi nhánh hoạt động trong các ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì Chi nhánh chỉ được hoạt động khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

 

Trường hợp, các cá nhân, tổ chức muốn tìm hiểu cụ thể các thông tin về thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Đề nghị liên hệ theo các kênh liên hệ bên dưới để được tư vấn và sử dụng dịch vụ:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Website: luattrungtin.com

Trân trọng!

Tin liên quan