THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU

13:52 - Tuesday, 15/01/2019

Ngành công nghiệp sản xuất rượu tại Việt Nam hiện nay đang trong quá trình chuẩn hóa. Thay vì việc sản xuất tràn lan, sự quản lý lỏng lẻo trước đây đã dẫn đến nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người tiêu dùng thì hiện tại Chính phủ đã ban hành các văn bản pháp luật nhằm điều chỉnh các cá nhân, tổ chức sản xuất từ quy mô nhỏ lẻ cho đến mở rộng. Đặc biệt là Nghị định 105/2017/NĐ – CP về sản xuất, kinh doanh rượu tạo ra cơ chế quản lý đồng bộ, rõ ràng, nghiêm khắc nhằm tạo ra hành lang pháp lý vừa là để cá nhân, tổ chức có cơ sở thực hiện, cũng là phương thức để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó, về điều kiện, thẩm quyền, thành phần hồ sơ cấp phép sản xuất rượu sẽ được chúng tôi giới thiệu trong bài viết này, hy vọng sẽ mang đến cho Quý khách cái nhìn tổng quan, mạch lạc nhất khi tiếp cận đến ngành sản xuất này.

VỀ ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP:

Được áp dụng riêng cho từng loại hình sản xuất, trong đó, pháp luật có những quy định mang tính định hướng và bắt buộc tuân thủ.

STT

LOẠI HÌNH SẢN XUẤT

ĐIỀU KIỆN

  1.  

Sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại

- Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

- Nếu không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

  1.  

Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định

- Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu.

 

  1.  

Sản xuất rượu công nghiệp

- Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp

- Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.

- Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

- Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.

- Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.

- Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp

VỀ THẨM QUYỀN CẤP PHÉP:

STT

CƠ QUAN CẤP PHÉP

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP PHÉP

1

Bộ Công thương

Doanh nghiệp sản xuất ≥ 3 triệu lít/năm

2

Sở Công thương

Doanh nghiệp sản xuất < 3 triệu lít/năm

3

Phòng Kinh tế/ Phòng Kinh tế và Hạ tầng quận, huyện

Doanh nghiệp sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

VỀ THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

I. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

3. Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

4. Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường/Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp

5. Danh sách Tên sản phẩm kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất

6. Bản sao Bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

3. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến quy định về sản xuất rượu, trường hợp Quý khách cần hỗ trợ tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi qua các kênh thông sau:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Trân trọng!