THẨM QUYỀN CHO PHÉP THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

23:43 - Thursday, 31/01/2019

Ngoài hình thức đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài có thể thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện để tiến hành một số hoạt động xúc tiến thương mại, một số hoạt động kinh doanh cụ thể tùy theo nhu cầu của mình.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật thương mại 2005: “Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận.”

Khi thương nhân nước ngoài đáp ứng được điều kiện như trên thì có thể được phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam, thành lập tại Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các hình thức mà Pháp luật Đầu tư, Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác hướng dẫn.

Theo quy định của Luật Thương mại 2005 giải thích về khái niệm, ta có thể hiểu:

- Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là một đơn vị phụ thuộc của thương nhân đó, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân đó được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh và văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

1. Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh

- Quyền:

+ Thuê địa điểm, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cho hoạt động chi nhánh.

+ Tuyển dụng lao động để làm việc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung đăng ký hoạt động khi thành lập chi nhánh.

+ Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.

+ Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.

+ Có con dấu mang tên chi nhánh theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

+ Quyền khác theo quy định.

- Nghĩa vụ:

+ Áp dụng chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Báo cáo hoạt động Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định.

2. Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện

- Quyền:

+ Hoạt động đúng phạm vi, mục đích, thời hạn được quy định trong giấy phép hoạt động.

+ Thuê địa điểm, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cho hoạt động của văn phòng đại diện.

+ Tuyển dụng lao động để làm việc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam (chỉ được sử dụng tài khoản này khi hoạt động tại Việt Nam).

+ Có con dấu mang tên văn phòng đại diện.

+ Quyền khác theo quy định.

- Nghĩa vụ:

+  Không được thực hiện hoạt động sinh lời trực tiếp ở Việt Nam.

+ Chỉ thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại được phép theo Luật Thương mại 2005.

+ Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật Thương mại 2005.

+ Nộp thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

+ Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định.

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định.

Thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại ở Việt Nam

- Chính phủ thống nhất quản lý về việc cho phép thương nhân nước ngoài thực hiện hoạt động thương mại tại Việt Nam.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý việc cấp giấy phép cho thương nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

- Đối với Văn phòng đại diện, chi nhánh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động trực tiếp liên quan đến mua bán hàng hóa) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ thương mại chịu trách nhiệm.

- Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành.

Cụ thể:

+ Đối với Chi nhánh của thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ Công thương.

+ Đối với Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài nộp tại Sở Công thương trừ trường hợp đặt văn phòng đại diện trong Khu công nghiệp đã thành lập ban quản lý thì sẽ nộp hồ sơ cho Ban quản lý.

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trung Tín liên quan đến Thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại ở Việt Nam. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com