THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

09:21 - Saturday, 05/01/2019

Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Luật Trung Tín hiểu rằng, vấn đề hành lang pháp lý, quy định về trình tự, thủ tục đầu tư luôn là một khó khăn rất lớn cho các nhà đầu tư muốn gia nhập thị trường Việt Nam. Chính vì vậy, để giảm bớt được phần nào những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư nước ngoài, bài viết này, chúng tôi xin được chia sẻ các thông tin liên quan đến thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Trước tiên cần làm rõ cơ sở pháp lý liên quan đến quy định về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

- Biểu cam kết gia nhập WTO của Việt Nam

- Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến ngành nghề mà nhà đầu tư nước ngoài dự định đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam (trong đó có thành viên là quốc gia, hoặc khu vực mà nhà đầu tư mang quốc tịch)

- Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nhìn chung, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư nước ngoài rất phong phú, điều này cũng là một hạn chế rất lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi muốn tìm hiểu đầu tư vào Việt Nam, do đó, hãy liên hệ với Luật Trung Tín để được tư vấn cụ thể hơn về vấn đề này.

 

1. Những hình thức công ty có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

 

1.1. Những trường hợp không phải xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Theo quy định tại khoản 1,2 Điều 23 Luật Đầu tư 2014 thì đối với những trường hợp thành lập trực tiếp công ty mà nhà đầu tư nước ngoài (hoặc các nhà đầu tư nước ngoài) nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ của công ty thì sẽ không cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, mà sẽ áp dụng theo quy định thành lập công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 như áp dụng đối với cá nhân, tổ chức trong nước.

- Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam thuộc các ngành nghề không có điều kiện từ 1-100% vốn điều lệ (chỉ cần xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

- Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp, mua cổ phần của công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối thương mại từ 1-100% vốn điều lệ (xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh).  

Lưu ý: Nếu văn bản pháp luật chuyên ngành có quy định khác về tỷ lệ vốn điều lệ thì áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Ví dụ trong lĩnh vực xây dựng,…

 

1.2. Những trường hợp phải xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh

Những trường hợp thành lập trực tiếp công ty có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tử 51% vốn điều lệ trở lên, hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với trường hợp thành lập công ty hợp danh thì sẽ phải thực hiện thủ tục đầu tư áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài. Tức là sẽ phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư; Xin giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh (nếu cần).

 

2. Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư là một thủ tục pháp lý phức tạp, người nộp hồ sơ cần chuẩn bị rất nhiều các đầu mục giấy tờ, tài liệu, cũng như cần giải trình rất nhiều trong nội dung đầu tư để được cấp phép, đối với mỗi một ngành nghề kinh doanh thì có những đặc thù riêng, đặc biệt đối với 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 của Luật Đầu tư 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 2014 để được cấp giấy chứng nhận đầu tư, thì cần đáp ứng thêm các điều kiện cụ thể này.

 Để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì thông thường nhà đầu tư sẽ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ như sau:

(1) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư

(2) Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư (Do nhà đầu tư tự lập và tự chịu trách nhiệm):

- Cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài mới thành lập: Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng

- Pháp nhân nước ngoài: Báo cáo tài chính

(3) Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư cần đáp ứng theo quy định của pháp luật (trường hợp dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Lưu ý: Đối với các dự án thực hiện quyền phân phối, xuất khẩu - nhập khẩu, hồ sơ cần bổ sung thêm:

- Bản giải trình về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh về quốc tịch của nhà đầu tư, hình thức đầu tư, hàng hóa và dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động.

-  Đối với trường hợp thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu mà không kinh doanh phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: Sổ sung hồ sơ thêm Bản đăng ký nội dung thực hiện quyền xuất- nhập khẩu; Đối với trường hợp đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan mua bán hàng hóa: bổ sung hồ sơ thêm Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

(4) Bản giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung: mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và môi trường (áp dụng  với dự án có quy  mô vốn từ trên 300 tỷ đồng Việt Nam)

(5) Dự thảo Điều lệ công ty

(6) Danh sách thành viên công ty

(7) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

- Cá nhân: Đối với cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam thì cần cung cấp giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp và hộ chiếu; Đối với cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam thì cần cung cấp hộ chiếu.

- Tổ chức:

+ Bản sao Đăng ký kinh doanh (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) ( được hợp pháp hóa lãnh sự)

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền và Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền (một trong các giấy tờ hộ chiếu/CMTND/Căn cước công dân/ Phiếu lý lịch tư pháp...)

(8) Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài

(9) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế kinh doanh ngành nghề có quy định về vốn pháp định

(10) Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/ Tổng Giám đốc hoặc cá nhân khác trong trường hợp ngành nghề kinh doanh theo quy định yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.

(11) Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (bản sao công chứng)

Lưu ý: Tùy thuộc là hình thức đầu tư, nhà đầu tư là cá nhân hay tổ chức, cũng như ngành nghề dự kiến kinh doanh thì sẽ cần chuẩn bị các đầu mục tài liệu khác nhau. Về vấn đề này xin liên hệ trực tiếp tới Luật Trung tín để được tư vấn cụ thể.

Sau khi chuẩn bị được các đầu mục hồ sơ thì phải sắp xếp theo đúng thứ tự trình bày như trên, các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật công chứng.

Hồ sơ được đóng thành quyển, bìa cứng và có mục lục hồ sơ.

 

3. Cơ quan nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ như trên, sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Ban quản lý khu công nghiệp đối với trường hợp xin thành lập công ty trong khu công nghiệp.

Thời gian cấp giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật:

- 25 (hai lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư thông thường.

- 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện phải thẩm tra dự án đầu tư.

- 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ cấp phép.

 

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật Trung Tín

Để được tư vấn đầy đủ, cụ thể từng trường hợp, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp tới Luật Trung Tín. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng:

- Tư vấn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan theo yêu cầu của quý khách hàng

- Trực tiếp soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Nhận kết quả và bàn giao kết quả thực hiện hồ sơ cho quý khách hàng

- Tư vấn miễn phí sau thành lập doanh nghiệp: Tư vấn nội bộ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, thuế, tài chính,….

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ tới Luật Trung Tín theo thông tin sau:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Website: luattrungtin.com

Trân trọng!