Thành lập công ty dịch vụ kế toán

09:05 - Wednesday, 25/10/2017

Để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán thì ngoài việc thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định chung đối với những ngành nghề kinh doanh thông thường khác thì còn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Kế toán 2015. Để làm rõ cho quý khách hàng biết điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công ty kế toán thì bài viết này Luật Trung Tín xin được chia sẻ một số thông tin dưới đây:

thành lập công ty dịch vụ kế toán

Về điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

1. Loại hình hoạt động công ty kế toán

Loại hình công ty kinh doanh dịch vụ kế toán chỉ được thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán sẽ không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập công ty dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

2. Điều kiện được cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán

Để được cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán thì doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương trong đó có ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán.

 Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì cần có ít nhất 2 thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề. Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải là kế toán viên hành nghề.

Đối với công ty hợp danh thì cần có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề. Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

- Đối với doanh nghiệp tư nhân phải có ít nhất hai kế toán viên hành nghề. Chủ doanh nghiệp tư nhân và kế toán viên hành nghề đồng thời là giám đốc.

Nội dung dịch vụ kế toán

Khi kinh doanh dịch vụ kế toàn thì sẽ doanh nghiệp dịch vụ kế toán sẽ được cung cấp các dịch vụ sau đây:

- Làm kế toán;

-Làm kế toán trưởng;

- Thiết lập cụ thể hệ thống kế toán cho đơn vị kế toán;

- Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán;

- Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán;

- Tư vấn tài chính;

- Kê khai thuế;

- Các dịch vụ khác về kế toán theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty kế toán (Điều 61 Luật Kế toán 2015):

(1) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao hợp lệ)

(2) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán ( theo mẫu)

(3) Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của kế toán viên ( Bản sao hợp lệ)

(4) Danh sách thành viên công ty ( đối với công ty hợp danh và công ty TNHH 2 thành viên trở lên)

(5) Điều lệ công ty ( đối với công ty hợp danh và công ty TNHH 2 thành viên trở lên)

(6) Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.

(7) Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán:

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp hồ sơ hợp lệ; trong thời hạn 15 ngày  Bộ Tài chính (cụ thể Tổng cục thuế) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán Bộ Tài chính ( cụ thể tổng cục thuế) yêu cầu doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán giải trình. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tính từ ngày nhận tài liệu giải trình bổ sung.

 

Liên hệ tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Luật Trung Tín:

Email: luattrungtin@gmail.com

Hotline: 0989 232 568