THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

00:57 - Wednesday, 23/01/2019

Công ty liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài là hình thức công ty có sự góp vốn đầu tư giữa nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài cùng thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo Luật Đầu tư 2014 đã không còn quy định về hình thức liên doanh, nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đầu tư tại Việt Nam có thể lựa chọn một trong các hình thức đầu tư sau:

- Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

- Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong đó nhà đầu tư nước ngoài sẽ nắm giữ từ 1 đến dưới 100% vốn đầu tư (chính là hình thức công ty liên doanh)

- Mua cổ phần, phần vốn góp, góp vốn vào công ty đã thành lập tại Việt Nam

- Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC không thành lập doanh nghiệp, các bên tham gia hợp đồng sẽ thỏa thuận về việc phân chia lợi nhuận, sản phẩm.

- Hợp đầu đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ký hợp đồng với nhà đầu tư để thực hiện dự án.

Như vậy, dù theo luật đầu tư hiện hành không có quy định về hình thức công ty liên doanh, nhưng có thể hiểu, công ty có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông sẽ được hiểu tương tư như công ty liên doanh.

Khi muốn thành lập công có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong những loại hình doanh nghiệp sau:

- Công ty cổ phần: Có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, tức là phải có ít nhất 3 nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài cùng góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp.

- Công ty TNHH: Chỉ có thể lựa chọn hình thức công ty TNHH từ hai thành viện trở lên thì mới đảm bảo vừa có nhà đầu tư nước ngoài vừa có nhà đầu tư Việt Nam tham gia thành lập doanh nghiệp.

- Công ty hợp danh: Có ít nhất hai thành viên hợp danh dưới một tên chung để quản lý doanh nghiệp. Đối với loại hình này thì sẽ bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

a. Chuẩn bị hồ sơ pháp lý

(1) Đề xuất dự án đầu tư

(2) Đề nghị đăng ký dự án đầu tư

(3) Tài liệu pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài:

- Tổ chức kinh tế:

+ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

+ Đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

+ Văn bản ủy quyền cho người quản lý phần vốn góp của doanh nghiệp mới thành lập; Hộ chiếu của người được ủy quyền

- Cá nhân: Hộ chiếu

(4) Báo cáo, xác nhận về năng lực tài chính nhà đầu tư nước ngoài:

- Tổ chức kinh tế: Một trong các tài liệu sau đây:

+ Báo cáo tài chính có kiểm toán trong 2 năm gần nhất

+ Cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ

+ Cam kết hỗ trợ tài chính từ tổ chức tài chính

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư

+ Tài liệu thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.

+ Cá nhân: Xác nhận của ngân hàng về năng lực tài chính (số dư tài khoản ngân hàng)

(5) Giải trình về việc đáp ứng điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP)

(6) Cung cấp tài liệu chứng minh về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh (đối với 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

(7) Đối với nhà đầu tư Việt Nam:

- Tổ chức: Đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực); CMTND/CCCD/ hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (bản sao chứng thực); Văn bản ủy quyền cho người quản lý phần vốn góp của doanh nghiệp mới thành lập; CMTND/CCCD/ hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao chứng thực).

- Cá nhân: CMTND/CCCD/ hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

(8) Hợp đồng thuê địa điểm thực hiện dự án

(9) Đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng … của bên cho thuê địa điểm thực hiện dự án đầu tư, làm trụ sở doanh nghiệp (Tùy từng hồ sơ mới yêu cầu)

Lưu ý: Những tài liệu được cung cấp bởi nhà đầu tư nước ngoài cần cung cấp bản sao chứng thực bản được hợp thức lãnh sự bởi cơ quan ngoại giao có thẩm quyền của Việt Nam tại nước sở tại.

b. Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ nêu trên sẽ nộp hồ sơ tại:

Ban quản lý đối với các  dự án nằm trong Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đã thành lập ban quản lý.

Sở kế hoạch và đầu tư với những trường hợp còn lại.

Trong thời hạn là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Riêng đối với trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng chính phủ, UBND cấp tỉnh nhà đầu tư có thể tham khảo quy định tại Điều 30, 31, 32, 33, 34, 35 Luật Đầu tư 2014 để biết thêm thông tin.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

a. Chuẩn bị hồ sơ pháp lý

(1) Đề nghị đăng ký doanh nghiệp

(2) Danh sách thành viên/cổ đông Công ty

(3) Điều lệ Công ty

(4) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao)

b. Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên sẽ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn là 03 -05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì sẽ phải tiến hành công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu, thông báo mẫu dấu, kê khai thuế, nộp thuế môn bài, đăng ký tài khoản ngân hàng, đăng ký chữ ký số điện tử để nộp thuế,… để có thể đi vào hoạt động kinh doanh bình thường.

Lưu ý rằng:

Đối với những ngành nghề kinh doanh thương mại được quy định trong Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa  và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì cần phải xin Giấy phép kinh doanh theo quy định trước khi đi vào hoạt động kinh doanh thực tế.

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật Trung Tín

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật Trung Tín bao gồm:

- Dịch vụ tư vấn:

+ Tư vấn về điều kiện đầu tư, kinh doanh

+ Tư vấn về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

+ Tư vấn về lựa chọn địa điểm kinh doanh

+ Tư vấn về hồ sơ pháp lý, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu pháp lý

+ Tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

- Dịch vụ đăng ký giấy phép

+ Đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo ủy quyền

+ Đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo ủy quyền

+ Đăng ký xin cấp Giấy phép kinh doanh theo ủy quyền

Mọi thông tin cần giải đáp khác vui lòng liên hệ với Luật Trung Tín qua:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com