Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

11:25 - Saturday, 07/10/2017

Quyền tác giả là một loại quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ với thời gian tương đối lâu không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của chủ sở hữu, hay tác giả (như nhãn hiệu để được bảo hộ cần gia hạn). Tức là mặc nhiên tác phẩm đã được pháp luật quy định từng đó thời gian được bảo hộ.

thời hạn bảo vệ bản quyền tác giả

Việt Nam hiện tại là thành viên của công ước Bern về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật, Công ước Bern có quy định về thời hạn bảo hộ tối thiểu các nước thành viên phải quy định đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật cụ thể như sau:

- Thời hạn bảo hộ sẽ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả chết. Nếu như tác phẩm có đồng tác giả thì sẽ tính thời điểm 50 năm sau khi đồng tác giả cuối cùng chết.

- Đối với các tác phẩm điện ảnh thì có thể quy định thời hạn bảo hộ là 50 năm kể từ khi tác phẩm được phổ cập tới công chúng, hoặc 50 năm kể từ khi tác phẩm được thực hiện. Tương tự đối với tác phẩm khuyết danh hay bút danh ( trừ trường hợp tác phẩm bút danh đã biết được danh tính thực sự thì thời hạn là 50 năm sau khi tác giả qua đời).

- Đối với các tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng thì thời hạn bảo hộ tối thiểu là 25 năm kể từ khi tác phẩm được thực hiện.

Theo quy định tại Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam hiện hành thì thời hạn bảo hộ quyền tác giả như sau:

 - Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên;

- Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình;

- Đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi đồng tác giả cuối cùng chết.

- Đối với các tác phẩm không thuộc loại hình nêu trên khoản này có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

Quy định về thời hạn bảo hộ quyền tác giả của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với Công ước Bern, thậm chí thời hạn bảo hộ đối với một số loại hình tác phẩm như tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng còn lâu hơn rất nhiều so với quy định khung của Công ước Bern.

Sau khi tác phẩm hết thời hạn bảo hộ, tác phẩm sẽ thuộc sở hữu chung của xã hội, tức là bất kỳ ai cũng có quyền sử dụng tác phẩm nhưng không là ảnh hưởng đến quyền nhân thân, vì quyền nhân thân ( như được lưu bút danh, đặt tên tác phẩm) của tác phẩm được bảo hộ vô thời hạn.

Để được thông tin tư vấn đăng ký bản quyền tác giả, quý khách có thể xem trực tiếp ở đây:

| Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả:

Email: luattrungtin@gmail.com

Hotline: 0978931077 – 0989 232 568