THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

10:05 - Sunday, 13/01/2019

Để tiết kiệm thời gian, công sức tìm hiểu quy định của pháp luật quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Trung Tín để được tư vấn cụ thể về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một thủ tục pháp lý phức tạp, tùy từng dự án, ngành nghề kinh doanh mà trình tự cấp phép, cũng như hồ sơ đăng ký cấp phép có sự khác biệt, đòi hỏi người tiến hành thủ tục này phải nắm được các quy định của pháp luật liên quan. Đây cũng là khó khăn lớn nhất đối với nhà đầu tư khi tiếp cận thị trường Việt Nam, để hạn chế điều này, Luật Trung Tín xin tư vấn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nội dung bài viết này.

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép

Thứ nhất, đối với dự án nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, và dự án vừa nằm trong vừa nằm ngoài các khu nêu trên: Sở Kế hoạch đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính thực hiện dự án có thẩm quyền cấp phép.

Thứ hai, đối với dự án nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao: Ban quản lý các khu nêu trên có thẩm quyền cấp phép. Trong trường hợp các khu nêu trên chưa thành lập Ban quản lý thì nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư như trường hợp 1.

Lưu ý rằng: Có thể dự án của bạn thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng chính phủ, Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh. Trong những trường hợp như vậy, thì người nộp hồ sơ vẫn nộp tại các cơ quan cấp phép nêu trên, các cơ quan này sẽ có trách nhiệm nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư của các cơ quan chuyên môn liên quan.

Các dự án phải xin quyết định, chủ trương đầu tư

1. Dự án phải xin quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội

- Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng đến môi trường, gồm:

+ Nhà máy điện hạt nhân;

+ Chuyển mục đích sử dụng vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ trên 50 hecta; rừng phòng hộ đầu nguồn từ trên 50 hecta; rừng chắn gió, cát, chắn sóng, lấn biển bảo vệ môi trường từ trên 500 hecta, rừng sản xuất từ trên 1000 hecta.

- Dự án sử dụng đất yêu cầu chuyển mục đích sử dụng lúa nước 2 vụ từ trên 500 hecta.

- Di dân tái định cư từ trên 20.000 người đối với miền núi và từ trên 50.000 người đối với vùng khác.

- Dự án khác cần áp dụng cơ chế, chính sách cần được Quốc hội thông qua.

2. Dự án phải xin quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ

- Di dân tái định cư từ trên 10.000 người đối với miền núi và từ trên 20.000 người đối với vùng khác.

- Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không, vận tải hàng không.

- Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia.

- Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí.

- Hoạt động kinh doanh đặt cược, cá cược, casino.

- Sản xuất thuốc lá điếu.

- Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế

- Xây dựng và kinh doanh sân gôn.

- Dự án có quy mô vốn từ trên 5000 tỷ.

- Dự án 100% nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, báo chí, xuất bản, thành lập tổ chức, doanh nghiệp khoa học –công nghệ.

- Dự án khác cần Thủ tướng chính phủ thông qua.

2. Dự án phải xin quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

- Dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu hoặc hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc thẩm quyền quyết định của QH, Thủ tướng chính phủ.

- Dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

Lưu ý: Đối với dự án được thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao phù hợp với quy hoạch đã đươc phê duyệt không cần xin quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Hồ sơ đăng ký cấp phép

A, Hồ sơ không thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư

(1) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(2) Báo cáo năng lực tài chính nhà đầu tư:

- Cá nhân/ tổ chức kinh tế nước ngoài mới thành lập: Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng

- Pháp nhân nước ngoài: Báo cáo tài chính có kiểm toán

(3) Bản giải trình về khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật (trường hợp đầu tư ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện)

(4) Văn bản xác nhận về tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

- Cá nhân: Đối với cá nhân nước ngoài: thường trú tại Việt Nam thì cần cung cấp giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp và hộ chiếu; không thường trú tại Việt Nam thì cần cung cấp hộ chiếu.

- Tổ chức:

+ Bản sao Quyết định thành lập (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) ( được hợp pháp hóa lãnh sự)

+ Giấy tờ ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền và Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (một trong các giấy tờ hộ chiếu/CMTND/CCCD)

(5) Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu dự án hợp tác kinh doanh)

(6) Văn bản xác nhận về vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp thành lập tổ chức kinh tế kinh doanh ngành nghề có quy định về vốn pháp định

(7) Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/ Tổng Giám đốc hoặc cá nhân khác trong trường hợp ngành nghề kinh doanh theo quy định yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.

(8) Hợp đồng thuê đất, địa điểm kinh doanh (bản sao công chứng)

B, Hồ sơ thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư

-  Thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc Hội:

Hồ sơ như trường hợp không thuộc diện xin chủ trương đầu tư và bổ sung thêm:

(1) Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có)

(2) Đánh giá tác động đối với môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường

(3) Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

(4) Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có)

- Thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng chính phủ:

Hồ sơ như trường hợp không thuộc diện xin chủ trương đầu tư và bổ sung thêm:

(1) Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có)

(2) Đánh giá tác động đối với môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường

(3) Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

2. Giải quyết hồ sơ

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, người nộp hồ sơ sẽ nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép như hướng dẫn nêu trên.

Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ sẽ yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ gửi sở ban ngành liên quan xem xét và quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ phụ thuộc vào dự án đầu tư của nhà đầu có thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh, Thủ tướng chính phủ, Quốc hội hay không. Nếu không thì thông thường trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ sẽ được câp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Luật Trung Tín

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư của Luật Trung Tín bao gồm:

- Tư vấn về hành lang pháp lý liên quan

- Tư vấn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký đầu tư

- Tư vấn về mô hình hoạt động, hình thức đầu tư

- Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đăng ký đầu tư

- Hỗ trợ nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Trân trọng!