THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHƯỢNG QUYỀN ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

00:07 - Friday, 01/02/2019

Hiện nay có rất nhiều thương hiệu nước ngoài đã nhương quyền thương mại tại Việt Nam như Lotte, Starbuck, Highland coffee, KFC… theo đó, bên nhượng quyền sẽ cho phép bên nhận nhượng quyền được tự mình tiến hành các công việc kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo hệ thống do bên nhượng quyền quy định gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.

Vấn đề nhượng quyền quyền thương mại được quy định tại Luật thương mại 2005 và Nghị định 35/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại. Đối với thương nhân nước ngoài thì muốn thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Để giúp các thương nhân nước ngoài có thể thuận tiện hơn trong việc thực hiện nhượng quyền tại Việt Nam, Luật Trung Tín xin được tư vấn cụ thể về vấn đề này như sau:

Điều kiện đối với thương nhân nước ngoài thực hiện hoạt động nhượng quyền tại Việt Nam

Thứ nhất, hệ thống kinh doanh dự định nhượng quyền đã phải hoạt động được ít nhất 1 năm.

Thứ hai, đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ ba, hàng hóa, dịch vụ kinh doanh không thuộc đối tượng cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại đối với thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép hồ sơ đăng ký nhượng quyền đối với thương nhân nước ngoài là Bộ Công thương.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

(1) Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu số tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 09/2006/TT-BTM);

(2) Bản giới thiệu về hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 09/2006/TT-BTM (hợp thức hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước sở tại);

(3) Các tài liệu xác nhận:

- Về tư cách pháp lý của bên nhượng quyền: Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận ((hợp thức hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước sở tại);

-  Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực/ bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu với văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại quốc gia, vùng lãnh thổ trong trường hợp nhượng quyền thương mại các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ (hợp thức hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước sở tại);

(4) Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận cho phép nhượng quyền thương mại của Bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân nước ngoài nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

(5) Giấy ủy quyền của Bên nhượng quyền cho tổ chức/ cá nhân thay mặt bên nhượng quyền thực hiện các thủ tục đăng ký nhượng quyền (cần được hợp pháp hóa lãnh sự) trong trường hợp bên nhượng quyền không trực tiếp thực hiện các thủ tục này.

Bước 2: Nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ

- Bên Nhượng quyền thương mại sẽ gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến Bộ Công Thương;

- Trong thời hạn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký và ra Thông báo chấp thuận việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đồng thời gửi cho thương nhân thông báochấp thuận về việc đăng ký đó. Trường hợp từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên nhượng quyền và nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương sẽ ra văn bản thông báo để Bên nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Dịch vụ đăng ký nhượng quyền thương mại tại Luật Trung Tín

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại xin vui lòng liên hệ tới Luật Trung Tín để được tư vấn đầy đủ về hồ sơ, trình tự, thủ tục. Cụ thể:

- Tư vấn những vướng mắc pháp lý mà thương nhân nước ngoài thường gặp phải khi đăng ký nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

- Tư vấn về danh mục tài liệu và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền

- Tư vấn về thời gian, trình tự cấp phép hồ sơ

- Trực tiếp soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Nhận kết quả và bàn giao lại kết quả đăng ký cho quý khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết cần giải đáp vui lòng liên hệ Luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com