Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

20:14 - Sunday, 22/10/2017

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có rất nhiều những vấn đề có thể phát sinh dẫn đến doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh. Thay vì giải thể (chấm dứt toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp) thì doanh nghiệp cũng có thể tiến hành thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh ( tạm thời dừng hoạt động).

Khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì có thể đăng ký hoạt động kinh doanh lại vào bất kỳ thời điểm nào khi có nhu cầu hoạt động kinh doanh lại. Thời gian tối đa liên tiếp doanh nghiệp được tạm dừng hoạt động là 2 năm. Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh sẽ thuận tiện hơn rất nhiều cho doanh nghiệp khi có những phát sinh doanh nghiệp không thể hoạt động trong một thời gian nhất định, nhưng vẫn có thể tiếp tục việc sản xuất, kinh doanh sau một thời gian khắc phục.

thủ tục tạm ngưng kinh doanh

Đối với thủ tục tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp thành lập. Hoặc nộp hồ sơ qua mạng ( người nộp đăng nhập vào cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ: www.dangkykinhdoanh.gov.vn)

Hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

(1) Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu);

(2) Quyết định về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, và Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

(3) Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của Hội đồng quản trị công ty cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

(4) Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ

(5) Hợp đồng dịch vụ (nếu thuê đơn vị dịch vụ thực hiện thủ tục)

Thời gian giải quyết hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ và nộp phí hợp lệ theo quy định. Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn từ 3-5 ngày làm việc sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ, cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp trước thời điểm ngừng hoạt động chậm nhất là 15 ngày.

Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp trong thời hạn 36 giờ.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không quá 1 năm và nếu vẫn tiếp tục ngừng hoạt động thì phải tiếp tục thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh biết và tổng thời hạn liên tiếp tạm ngừng không được quá 2 năm.

Trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán nơ, hoàn thành các hợp đồng đã giao dịch trước đó, trừ trường hợp các bên liên quan có thỏa thuận khác.

Trong quá trình tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp vẫn phải đóng thuế môn bài và nộp báo cáo tài chính của những tháng trước thời điểm ngừng kinh doanh.

Dịch vụ của Luật Trung Tín về thủ tục tạm ngừng kinh doanh:

- Tư vấn các vấn đề pháp lý, những vướng mắc, ưu và nhược điểm của thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

- Tư vấn về hồ sơ pháp lý liên quan đến thủ tục tạm ngừng kinh doanh

- Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh

- Trực tiếp soạn thảo và nộp- nhận kết quả giấy chứng nhận tạm ngừng kinh doanh và bàn giao cho doanh nghiệp

- Tư vấn đăng ký hoạt động lại doanh nghiệp sau khoảng thời gian ngừng hoạt động kinh doanh

- Tư vấn giải thể doanh nghiệp nếu doanh nghiệp khi hết thời gian tạm ngừng theo quy định không muốn tiếp tục kinh doanh.

Ngoài ra, Luật Trung Tín còn tư vấn luật trong nhiều lĩnh vực :

| Tư vấn công bố mỹ phẩm

| Tư vấn đăng ký quyền tác giả

| Tư vấn đầu tư nước ngoài

Liên hệ thủ tục tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp tại Luật Trung Tín:

Email: luattrungtin@gmail.com

Hotline: 0989 232 568