THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

14:49 - Monday, 06/05/2019

Phế liệu là sản phẩm, vật liệu bị loại trừ ra trong quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng và được thu hồi để làm nguyên liệu sản xuất. Như vậy, những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng phế liệu để sản xuất sản phẩm có thể thu mua phế liệu hoặc nhập khẩu về Việt Nam để sử dụng.

Tuy nhiên, việc nhập khẩu phế liệu phải là thương nhân trực tiếp sử dụng để làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở sản xuất của mình. Hoặc thương nhân nhận ủy thác nhập khẩu theo hợp đồng ủy thác ký với thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Để được phép nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam thì thương nhân nhập khẩu cần phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Cụ thể để đủ điều kiện nhập khẩu cần đáp ứng yêu cầu sau:

* Đối với thương nhân trực tiếp nhập khẩu về làm nguyên liệu sản xuất

- Có kho bãi (có quyền sở hữu hoặc thuê) dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm về bảo vệ môi trường.

- Có công nghệ, thiết bị để tái chế phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

- Có phương án, giải pháp để xử lý phế liệu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; đảm bảo chất thải từ quy trình sản xuất đều được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

- Chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

* Đối với thương nhân nhập khẩu theo ủy thác

- Có hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận.

- Có hợp đồng ủy thác nhập khẩu phải ghi rõ loại phế liệu nhập khẩu và thành phần phế liệu nhập phù hợp với Giấy chứng nhận được cấp.

- Phế liệu phải thuộc danh mục được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định.

- Hợp đồng nhập khẩu phải ghi rõ nguồn gốc, thành phần phế liệu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng nhập khẩu và cam kết tái xuất phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu đến cửa khẩu nhưng không đạt yêu cầu.

Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu

(1) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận

(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

(3) Một trong số các tài liệu sau:

- Xác nhận thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

- Quyết định phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường.

(4) Kết quả giám sát chất lượng môi trường gần nhất của cơ sở sản xuất (không quá 06 tháng).

2. Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, nộp hồ sơ tại Sở tài nguyên và môi trường.

Thủ tục nhập khẩu phế liệu

1. Hồ sơ hải quan để nhập khẩu phế liệu

(1) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

(2) Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán (bản chụp)

(3) Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương nếu vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa giữa khu thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo hành lý) (bản chụp)

(4) Giấy phép nhập khẩu hoặc văn bản cho phép nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền

(5) Giấy chứng nhận kiểm tra của cơ quan chuyên ngành (nếu có) theo quy định (bản chính). Nếu pháp luật chuyên ngành quy định nộp bản chụp hoặc không quy định cụ thể thì người khai hải quan được nộp bản chụp.

(6) Tờ khai trị giá

(7) Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

(8) Hợp đồng ủy thác (đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác) (bản chụp)

2. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ qua trang thông tin điện tử của cơ quan Hải Quan Vnaccs/Vcis và thực hiện theo hướng dẫn.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tới Luật Trung Tín để được tư vấn, hỗ trợ qua:

Hotline: 0989 232 568 – 0865 838 604

Email: luattrungtin@gmail.com

Trân trọng!