THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

00:01 - Monday, 28/01/2019

Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện và trình tự thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan. Thủ tục xin cấp phép dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khá phức tạp và cần tiến hành nhiều bước khác nhau để thực hiện xin cấp phép. Bài viết này, Luật Trung Tín xin được tư vấn về thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để các nhà đầu tư có thể tham khảo.

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Luật Đất đai năm 2013;

- Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;

- Luật Môi trường năm 2014;

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở;

- Thông tư 19/2016/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

2.  Điều kiện để được thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Theo quy định tại Điều 21 Luật Nhà ở 2014, chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại là: doanh nghiệp, hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản, có vốn pháp định theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản và có vốn ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2015 là không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Ngoài ra, theo pháp luật về đầu tư, các doanh nghiệp, hợp tác xã nói trên phải thực hiện việc ký quỹ theo quy định tại Khoản 1, Điều 42, Luật Đầu tư năm 2014. Tuỳ vào tình hình quy mô dự án và loại hình sử dụng đất như thế nào mà chủ thể phải thực hiện việc ký quỹ để đảm bảo.

Doanh nghiệp, hợp tác xã nêu trên phải có chức năng kinh doanh bất động sản. Hay chính là việc đầu tư vốn để thực hiên hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản, dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản… nhằm mục đích sinh lời.

3. Các bước xin cấp phép thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Bước 1: Chủ đầu tư cần chuẩn bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 99/2015/NĐ-CP. Theo đó, hồ sơ này cần phải có các nội dung sau:

(1) Hồ sơ pháp lý của đơn vị được giao làm chủ đầu tư, gồm tài liệu chứng minh về chức năng kinh doanh bất động sản, tư cách pháp lý, tài liệu chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; trường hợp chưa lựa chọn chủ đầu tư thì có báo cáo về hình thức lựa chọn chủ đầu tư và dự kiến điều kiện để lựa chọn chủ đầu tư;

(2) Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở

(3) Quyết định phê duyệt quy hoạch kèm theo bản vẽ chi tiết quy hoạch khu vực có dự án đã được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền

(4) Nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án đầu tư cần xin quyết định chủ trương đầu tư.

Lưu ý rằng: Nhà đầu tư để chuẩn bị được bộ hồ sơ nêu trên sẽ phải tiến hành thực hiện các công việc sau:

- Xin cấp phép quy hoạch;

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Lập báo cáo tác động môi trường;

- Đăng ký đầu tư.

Bước 2: Chủ đầu tư cần tiến hành đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư và đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở hồ sơ đã chuẩn bị ở bước thứ nhất. Đây là một bước quan trọng, là cơ sở cho việc phát triển dự án nhà ở thương mại cho đến khi hoàn thành công trình và đưa công trình vào sử dụng.

Bước 3: Xin cấp phép xây dựng cho dự án nhà ở thương mại.

Bước 4: Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp phép xây dựng chủ đầu tư cần thực hiện các thủ tục liên quan đến phát triển dự án nhà ở thương mại. Một trong những nội dung được nhiều chủ đầu tư quan tâm đó là thủ tục để được huy động vốn để tiếp tục phát triển dự án nhà ở thương mại.

Trên đây là những hướng dẫn của Luật Trung Tín về thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Hy vọng những thông tin chia sẻ trên của chúng tôi hữu ích cho các nhà đầu tư có nhu cầu muốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Để biêt thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com