VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

13:05 - Thursday, 17/01/2019

Hiện nay, đa số các dự án đầu tư, kinh doanh lớn của Việt Nam được rót vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó để phát triển nền kinh tế, thì việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài rất quan trọng. Vậy vốn đầu tư nước ngoài là gì? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Bài viết này, Luật Trung Tín xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 quy định “Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh”. Như vậy, nguồn vốn đầu tư không phân biệt là vốn đầu tư theo hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp, chỉ cần là nguồn vốn của nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc hoạt động đầu tư sinh lời khác sẽ gọi là vốn đầu tư nước ngoài.

Dựa theo tính chất quản lý, thì có thể chia vốn đầu tư nước ngoài thành hai loại sau:

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài:

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là nguồn vốn được các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư sang một nước khác và trực tiếp tham gia vào hoạt động quản lý, kiểm soát quá trình sử dụng và thu hồi số vốn đầu tư.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể được đầu tư thông qua các hình thức sau:

+ Thứ nhất là đầu tư mới, nhà đầu tư sẽ đầu tư vốn để thành lập một dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, dự án này có thể gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc không thành lập doanh nghiệp. Nếu là dự án gắn với thành lập doanh nghiệp thì nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hình: công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh để thành lập. Còn đối với trường hợp không thành lập doanh nghiệp thì có thể đầu tư qua hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC có thỏa thuận về phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm.

+ Thứ hai là đầu tư thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của các tổ chức kinh tế đã được thành lập ở Việt Nam. Tức là các nhà đầu tư nước ngoài sẽ lựa chọn một doanh nghiệp ở Việt Nam kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh phù hợp để đàm phán góp vốn đầu tư, hoặc mua lại cổ phần, phần vốn góp từ 1 đến 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hiện nay chủ yếu là vốn đầu tư trực tiếp thành lập doanh nghiệp. Còn việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) vẫn chưa phổ biến tại Việt Nam, vì thực chất việc tìm hiểu thị trường và việc góp vốn đầu tư, thu mua lại một doanh nghiệp ở nước ngoài đòi hỏi nhà đầu tư cần am hiểu về doanh nghiệp đó, am hiểu thị trường và nhiều yếu tố khác thì việc đầu tư kinh doanh mới hiệu quả.

Chính vì vậy, nên trong nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam vẫn chủ yếu được đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế mới.

- Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài:

Đầu tư gián tiếp nước ngoài là hình thức đầu tư mua lại tài sản tài chính của nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời. Hình thức này không kèm theo việc tham gia vào việc quản lý và nghiệp vụ của doanh nghiệp.

Hạn chế của hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài đối với nền kinh tế của nước tiếp nhận đầu tư đó chính là nền kinh tế dễ rơi vào tình trạng phát triển quá nóng, nhất là các thị trường tài chính. Vì dòng tiền ra vào rất nhanh nên dễ làm cho các nước nhận vốn rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Hiện tại thì nguồn vốn đầu tư gián tiếp chưa nhiều ở Việt Nam, thường những quốc gia đang phát triển thì luồng vốn đầu tư gián tiếp sẽ mạnh hơn. Bên cạnh đó, việc giao dịch chứng khoán, các công ty niêm yết của Việt Nam vẫn còn đang hạn chế, chưa kích thích được nguồn vốn đầu tư này.

- Vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA)

 Ngoài ra một nguồn vốn đầu tư khác cũng có thể coi như là vốn đầu tư gián tiếp đó là nguồn viện trợ của Chính phủ các nước, tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ của một nước khác. Đây là một hình thức vay vốn hoàn lại hoặc không hoàn lại. Bên vay vốn có toàn quyền quyết định về việc sử dụng vốn vay để đạt được hiệu quả nhất và bên cho vay sẽ không chịu rủi ro và hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn đó.

Nguồn vốn đầu tư ODA vừa có ưu điểm, vừa có những hạn chế nhất định đối với nước tiếp nhận đầu tư. Bởi việc cho vay vốn bao giờ cũng đi kèm với những điều kiện để ràng buộc về chính trị, kinh tế và chỉ khi nào có nhu cầu cấp thiết về nguồn vốn thì các quốc gia mới quan tâm đến hình thức đầu tư này.

Dich vụ tư vấn đầu tư tại Luật Trung Tín

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn đầu tư xin vui lòng liên hệ với Luật Trung Tín để được tư vấn:

- Tư vấn về điều kiện đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

- Tư vấn về lựa chọn địa điểm đầu tư kinh doanh

- Tư vấn về trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh

- Tư vấn về hồ sơ pháp lý thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, thành lập công ty

- Tư vấn các nội dung pháp lý khác theo yêu cầu của quý khách hàng

Quý khách có nhu cầu đăng ký đầu tư xin vui lòng liên hệ Luật Trung Tín qua:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com