XIN GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU

12:08 - Tuesday, 27/11/2018

Rượu thuộc mặt hàng tiêu thụ đặc biệt, vì vậy theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm rượu phải xin Giấy phép. Tùy theo từng hạng mục kinh doanh ( sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ, bán rượu tiêu dùng tại chỗ) các doanh nghiệp cũng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng.

 

Để có cơ sở pháp lý đối với trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tham gia lĩnh vực hoạt động phân phối rượu tại Việt Nam. Luật Trung Tín trân trọng giới thiệu Dịch vụ xin Giấy phép phân phối rượu với những nội dung cụ thể như sau:

Về Điều kiện phân phối rượu

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150m2 trở lên
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài
 • Bảo đảm tuân thủ  đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

 

Về thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định
 • Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu của các thương nhân bán buôn rượu; bản sao. Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự, kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp phép
 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
  • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;
  • Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.
 • Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

 

Về Cơ quan giải quyết thủ tục xin Giấy phép phân phối rượu:

 • Thẩm quyền thuộc về Bộ Công thương

 

Về dịch vụ tư vấn của Luật Trung Tín:

 • Tư vấn tính khả thi của dự án
 • Tư vấn cách thức hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu theo luật định
 • Soạn thảo, nộp, theo dõi và nhận kết quả cho doanh nghiệp.

 

Về thông tin liên hệ:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Website: luattrungtin.com

Trân trọng!