XIN GIẤY PHÉP THAY ĐỔI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

10:06 - Sunday, 13/01/2019

Khi có nhu cầu thay đổi dự án đầu tư hay điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư sẽ phải tiến hành thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan khác.

Có phải mọi trường hợp dự án đầu tư của bạn đều có thể được chấp thuận điều chỉnh? bên cạnh đó thủ tục điều chỉnh như thế nào? cũng là một vướng mắc được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Thủ tục thay đổi dự án đầu tư

1. Chuẩn bị hồ sơ pháp lý

(1) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(2) Báo cáo về ình hình triển khai dự án đến thời điểm đề nghị dự án đầu tư gồm các nội dung:

- Địa điểm thực hiện, diện tích sử dụng;

- Mục tiêu, quy mô của dự án;

- Vốn của dự án gồm vốn nhà đầu tư và vốn vay, tiến độ góp vốn và huy động vốn;

- Thời hạn hoạt động của dự án;

- Tiến độ thực hiện dự án: tiến độ xây dựng và đưa công trình vào sử dụng (nếu có);

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu. Nếu dự án theo giai đoạn thì phải có quy định cụ thể những yếu tố trên cho từng giai đoạn.

- Điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có)

(3) Báo cáo về tình hình triển khai của dự án đến thời điểm đề nghị thay đổi dự án

(4) Quyết định của chủ đầu tư về việc thay đổi dự án

(5) Tài liệu sau liên quan đến nội dung cần thay đổi trong dự án đầu tư:

- Thay đổi về nhà đầu tư:

+ Trường hợp là cá nhân: Chứng minh thư nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu (bản sao hợp lệ)

+ Trường hợp là tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu xác định tư cách pháp lý khác (bản sao hợp lệ)

- Thay đổi nội dung trong đề xuất dự án đầu tư: mục tiêu, quy mô, vốn, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ, nhu cầu lao động, đề xuất về ưu đãi. Cung cấp đề xuất thay đổi dự án đầu tư.

- Bản sao báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của nhà đầu tư;

- Thay đổi về địa điểm kinh doanh hoặc mở rộng diện tích sử dụng đất: Đề xuất về nhu cầu sử dụng đất, nếu không thuộc trường hợp phải xin giao đất, cho phép sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm.

- Giải trình về công nghệ (đối với dự án yêu cầu phải giải trình về công nghệ)

- Hợp đồng BCC (nếu dự án đầu tư theo hình thức này).

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

+ Ban quản lý khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu kinh tế có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những dự án nằm trong các khu trên.

+ Sở kế hoạch đầu tư có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với những trường hợp thực hiên dự án đầu tư ngoài khu trên.

+ Sở kế hoạch đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành sẽ có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án trên nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và dự án được thực hiện vừa ở trong vừa bên ngoài các khu nêu trên.

3. Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định điều chỉnh dự án đầu tư, nếu từ chối sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Đối với dự án phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì khi điều chỉnh liên quan đến mục tiêu, địa điểm, quy mô, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn trên 10% vốn đầu tư, thời hạn, nhà đầu tư hoặc thay đổi về điều kiện đối với nhà đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ xin quyết định chủ trương đầu tư trước khi cấp phép điều chỉnh dự án đầu tư.

Trường hợp thay đổi dự án đầu tư dẫn đến việc phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh dự án đầu tư.

Dịch vụ điều chỉnh dự án đầu tư tại Luật Trung Tín

Điều chỉnh dự án đầu tư khó hay dễ phụ thuộc vào nội dung mà chủ đầu tư muốn thay đổi. Không phải mọi trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư đều giống nhau, nếu đơn giản chỉ thay đổi về địa chỉ kinh doanh, thay đổi nhà đầu tư, vốn, thời hạn hoạt động, … không dẫn đến các trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư thì sẽ đơn giản. Tuy nhiên, có những trường hợp cần phải xin cấp đất, chấp thuận của cơ quan chuyên ngành, thì thủ tục phức tạp và kéo dài hơn.

Chủ đầu tư thường gặp hạn chế rất nhiều khi tìm kiếm các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến trường hợp dự án đầu tư của mình. Bởi không phải ai cũng có chuyên môn và thực tiễn thực hiên các thủ tục này để có thể nắm được cách thức thực hiện. Chính vì vậy, Luật Trung Tín cung cấp dịch vụ điều chỉnh dự án đầu tư với những hỗ trợ sau:

1. Tư vấn về các quy định của pháp luật liên quan đến phạm vi điều chỉnh theo thông tin khách hàng cung cấp

2. Tư vấn về hồ sơ đăng ký cấp phép

3. Tư vấn về thời gian, trình tự nộp hồ sơ cấp phép

4. Trực tiếp soạn thảo hồ sơ dựa trên những thông tin, tài liệu khách hàng cung cấp

5. Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

6. Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho khách hàng

7. Hỗ trợ tư vấn các vấn đề pháp lý khác trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên hệ qua:

Hotline: 0989 232 568

Email: luattrungtin@gmail.com

Trân trọng!