Các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Chủ đầu tư khi không muốn tiếp tục hoặc không có năng lực để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư thì có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho tổ chức kinh tế, cá nhân khác tiếp tục thực hiện dự án. Việc chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ được tiến hành theo quy định của pháp luật về đầu tư và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành khác.

Điều kiện để chuyển nhượng dự án đầu tư

 • Thứ nhất, chủ đầu tư không bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp:
  • Tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án
  • Theo điều kiện được ghi trong hợp đồng, điều lệ công ty
  • Hết thời hạn hoạt động
  • Dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, 3 Điều 47 Luật Đầu tư mà chủ đầu tư không khắc phục điều kiện ngừng hoạt động
  • Bị nhà nước thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm để đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư trong 06 tháng từ ngày quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp địa điểm đầu tư
  • Dự án ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với chủ đầu tư
  • Sau 12 tháng mà không thực hiện hoặc không có khả năng để thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ đầu tư
  • Theo quyết định, bản án của Trọng tài, Tòa án.
 • Thứ hai, đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài
 • Thứ ba, tuân theo các điều kiện về đất đai, pháp luật kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Thứ tư, đáp ứng điều kiện quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Hồ sơ cần chuẩn bị

 1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 2. Báo cáo về tình hình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng
 3. Hợp đồng chuyển nhượng
 4. Tài liệu của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng:
  • Cá nhân: Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu
  • Tổ chức:  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị tương đương
 5. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư
 6. Hợp đồng BCC ( nếu đầu tư theo hình thức này)
 7. Một trong những tài liệu chứng minh về tài chính của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng:
  • Báo cáo tài chính có kiểm toán trong 2 năm gần nhất
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
  • Cam kết hỗ trợ về tài chính của tổ chức tài chính
  • Bảo lãnh về năng lực tài chính nhà đầu tư
  • Tài liệu thuyết minh về năng lực tài chính nhà đầu tư.

chuyển nhượng dự án đầu tư

Xem thêm: Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp phép chuyển nhượng dự án đầu tư

Hồ sơ được nộp tại:

 • Sở kế hoạch đầu tư nơi đặt trụ sở chính, địa điểm thực hiện dự án đối với những dự án nằm ngoài hoặc vừa nằm trong vửa nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với những dự án nằm trong các khu trên.

Trường hợp 1: Chuyển nhượng dự án không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư:

 • Nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký, trong thời hạn là 10 ngày làm việc. Cơ quan đăng ký sẽ cấp Giấy chứng nhận cho người nhận dự án đầu tư.

Trường hợp 2: Chuyển nhượng sự án đối với trường hợp xin quyết định chủ trương đầu tư tại UBND cấp tỉnh:

 • Nhà đầu tư nộp 4 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký sẽ gửi tới cơ quan chuyên môn để lấy ý kiến thẩm định về việc chuyển nhượng dự án.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc cơ quan chuyên môn sẽ có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng trong phạm vi quản lý của mình.
 • Trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ lập báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án để trình UBND cấp tỉnh.
 • Trong vòng 05 ngày làm việc tiếp theo từ khi nhận báo cáo của cơ quan đăng ký đầu tư, UBND cấp tỉnh sẽ xem xét để quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.
 • Trong vòng 03 ngày làm việc từ khi nhận được văn bản quyết định của UBND cấp tỉnh, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

Trường hợp 3: Chuyển nhượng sự án đối với trường hợp xin quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ:

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc. Cơ quan đăng ký sẽ gửi tới cơ quan chuyên môn để lấy ý kiến thẩm định về việc chuyển nhượng dự án
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc. Cơ quan chuyên môn sẽ có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng trong phạm vi quản lý của mình
 • Trong vòng 25 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ lập báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án để trình UBND xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư về điều kiện chuyển nhượng
 • Trong vòng 10 ngày làm việc tiếp theo từ khi nhận ý kiến của UBND cấp tỉnh. Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ lập báo cáo thẩm định và gửi cho Thủ tướng chính phủ xem xét.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc. Thủ tướng chính phủ sẽ xem xét và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.
 • Trong vòng 05 ngày làm việc từ khi nhận được văn bản quyết định của Thủ tướng chính phủ. Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

Một số lưu ý khi thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư

 • Đối với dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã thực hiện xong việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào vận hành, khai thác sẽ không phải tiến hành thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Nếu dự án thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư chỉ cần tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đó thì thực hiện thủ tục cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, sau đó thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế tương ứng theo quy định của pháp luật.

Mọi vướng mắc cần giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp tới Luật Trung Tín để được hỗ trợ chi tiết:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí