Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment – FDI) là một hình thức đầu tư nước ngoài phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam đều hướng đến việc làm ăn lâu dài, thành lập tổ chức kinh tế để hoạt động kinh doanh. Nhà nước cũng khuyến khích hình thức đầu tư này hơn so với việc đầu tư gián tiếp nước ngoài do những hạn chế về thị trường và rủi ro của hình thức này.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể bỏ vốn đầu tư gồm (tiền hoặc tài sản khác) để thực hiện hiện hoạt động kinh doanh bao gồm hình thức:

 • Thành lập tổ chức kinh tế
 • Đầu tư góp vốn
 • Mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.

Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài có thể được hiểu là nhà đầu tư nước ngoài là:

 • Cá nhân là nước ngoài
 • Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế.

1. Thành lập tổ chức kinh tế

 • Các nhà đầu tư nước ngoài khi có nhu cầu đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Họ có thể lựa chọn đầu tư thành lập tổ chức kinh tế mới tại Việt Nam. Cụ thể:
  • Nhà đầu tư có thể chọn thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn đầu tư nước ngoài. Trừ trường hợp đầu tư kinh doanh những ngành nghề bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu vốn
  • Hoặc thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm từ 1 đến dưới 100% vốn điều lệ.
 • Tùy thuộc vào nhu cầu hợp tác đầu tư kinh doanh, nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn đối tác ở Việt Nam để hợp tác thành lập tổ chức kinh tế
 • Lưu ý rằng một số trường hợp ngành nghề kinh doanh như dịch vụ bảo vệ thì nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải là tổ chức. Nên trước khi có ý định đầu tư vào một ngành nghề nào đó thì nhà đầu tư cần tham khảo các quy định pháp luật liên quan hoặc liên hệ tới một đơn vị tư vấn đầu tư để được hỗ trợ.
 • Nhà đầu tư lựa chọn một trong những loại hình doanh nghiệp sau để thành lập công ty tại Việt Nam:
  • Doanh nghiệp: Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh
  • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
  • Các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh.

2. Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

 • Nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư theo hợp đồng hợp tác BCC được ký kết giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước để thực hiện đầu tư, kinh doanh. Trong đó có thỏa thuận về việc phân chia lợi nhuận và sản phẩm
 • Đối với hình thức đầu tư này thì không cần phải thành lập tổ chức kinh tế nhưng vẫn phải đăng ký đầu tư
 • Hợp đồng BCC sẽ gồm những nội dung chủ yếu sau:
  • Tên, địa chỉ, người đại diện của các bên tham gia ký kết hợp đồng
  • Địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ thực hiện dự án đầu tư
  • Mục tiêu và phạm vi hoạt động
  • Đóng góp của các bên và phân chia lợi nhuận, sản phẩm
  • Tiến độ và thời gian thực hiện
  • Quyền, nghĩa vụ các bên
  • Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng
  • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết.

đầu tư trực tiếp nước ngoài

Có thể bạn quan tâm: Tư vấn luật kinh tế, các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư

3. Hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế Việt Nam

 • Nhà đầu tư có thể lựa chọn việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế Việt Nam. Việc đầu tư nêu trên nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2014. Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến trường hợp:
  1. Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế hoặc có đa số thành viên hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài
  2. Có tổ chức kinh tế như trường hợp (1) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên
  3. Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế như trường hợp (1) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

4. Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công ty (PPP)

 • Ngoài 3 trường hợp nêu trên, thì còn một trường hợp đầu tư trực tiếp nước ngoài nữa. Đó là đầu tư theo hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp dự án nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư
 • Nội dung này được quy định tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Luật Trung Tín

Tư vấn vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Luật Trung Tín bao gồm:

 • Tư vấn về điều kiện đầu tư
 • Tư vấn về hình thức đầu tư
 • Tư vấn về hồ sơ, thủ tục đầu tư
 • Tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan khác.

Mọi thắc mắc cần giải đáp quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Luật Trung Tín theo thông tin liên hệ sau:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Tư vấn miễn phí