Cập nhật thông tin liên lạc của công ty như thế nào cho đúng luật?

Trong sự phát triển công nghệ thông tin như hiện nay. Nhiều thông tin liên lạc và giao dịch được trao đổi qua điện thoại, gmail, fax, website  nên việc cập nhật các thông tin liên lạc của doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Khi thực hiện bổ sung các thông tin trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty và sẽ được cập nhật công khai tại trang đăng ký doanh nghiệp của Sở kế hoạch và đầu tư nên mỗi doanh nghiệp cần làm đúng các bước cập nhật theo quy định của pháp luật. Để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cập nhật nhanh chóng, đảm bảo thuận lợi cho các giao dịch, hoạt động của công ty. Luật Trung Tín sẽ hướng dẫn thực hiện thủ tục cập nhật thông tin liên lạc của công ty như sau:

Thành phần hồ sơ cập nhật thông tin liên lạc của công ty

¤ Thông báo cập nhật bổ sung thông tin đăng kí doanh nghiệp (theo mẫu tại phụ lục II.5 thông tư 02/ 2019 hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp)

¤ Uỷ quyền của người thực hiện thủ tục cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

(Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho một người khác)

¤ Chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.

Thủ tục, quy trình thực hiện 

¤ Doanh nghiệp nộp online qua website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

¤ Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

¤ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh đưa ra kết quả thủ tục:

    • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa hợp lệ
    • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu hồ sơ hợp lệ.

Nếu doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục online thì tham khảo hướng dẫn tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là hồ sơ và quy trình cập nhật thông tin liên lạc của doanh nghiệp. Nếu như bạn vẫn còn vấn đề thắc mắc về việc cập nhật trên bạn có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo địa chỉ Luật Trung Tín. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn những dịch vụ tốt nhất về doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất và mức chi phí tiết kiệm nhất.

Xem thêm: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Tư vấn miễn phí