Cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp  luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp nên các thông tin về người đại diện ảnh hưởng trực tiếp đến các giao dịch của doanh nghiệp. Khi thay đổi, bổ sung thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ dẫn tới hàng loạt những thay đổi có liên quan khác đến hồ sơ doanh nghiệp.
Người đại diện theo pháp  luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp nên các thông tin về người đại diện ảnh hưởng trực tiếp đến các giao dịch của doanh nghiệp. Khi thay đổi, bổ sung thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ dẫn tới hàng loạt những thay đổi có liên quan khác đến hồ sơ doanh nghiệp. Do vậy các bạn cần phải nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến thay đổi người đại diện theo pháp luật. Đồng thời thực hiện thông báo với cơ quan đăng kí kinh doanh để thay đổi trên giấy đăng kí kinh doanh.

CẬP NHẬT THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Hồ sơ gồm:

– Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu tại phụ lục II.5 thông tư 02/2019 về hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp)

– Bản sao chứng thực cá nhận đã công chứng của người đại diện theo pháp luật;

– Giấy ủy quyền (trong trường hợp người đi nộp không đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Quy trình thực hiện:

Doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện thủ tục trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc online qua website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh:

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi muốn thành lập chi nhánh

– Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh đưa ra kết quả thủ tục:

+ Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa hợp lệ;

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu hồ sơ hợp lệ.

Nếu doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục online để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại thì tham khảo hướng dẫn tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là hồ sơ và thủ tục cập nhật thông tin người đại diện doanh nghiệp. Nếu như bạn vẫn còn thắc mắc về nội dung này, bạn có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo địa chỉ Luật Trung Tín. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn những chất lượng dịch vụ tốt nhất và mức chi phí tiết kiệm nhất.

Tư vấn miễn phí