Chấm dứt hoạt động kinh doanh ở Việt Nam của thương nhân nước ngoài

Thương nhân nước ngoài được hiểu là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận. Để hoạt động thương mại tại Việt Nam thì thương nhân nước ngoài có thể đăng ký thành lập chi nhánh hoặc đặt văn phòng đại diện, hoặc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các hình thức mà pháp luật Việt Nam quy định.
Tương tự như khi thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì khi thương nhân nước ngoài muốn chấm dứt hoạt động kinh doanh ở Việt Nam cũng cần phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Một số trường hợp chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài

 • Hết thời hạn hoạt động ghi trong giấy phép
 • Theo đề nghị của thương nhân và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp nhận
 • Theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do vi phạm pháp luật và quy định của giấy phép
 • Do thương nhân nước ngoài bị tuyên bố phá sản
 • Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật nước ngoài đối với hình thức Văn phòng đại diện, chi nhánh và tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 • Lưu ý rằng: Trước khi chấm dứt hoạt động tại Việt Nam thì thương nhân nước ngoài phải thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan tại Việt Nam.
 • Tùy từng trường hợp thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo hình thức nào mà thủ tục, hồ sơ và trình tự chấm dứt hoạt động sẽ khác nhau.

Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Hồ sơ bao gồm:

 1. Thông báo chấm dứt hoạt động (theo mẫu)
 2. Bản sao văn bản của Cơ quan cấp phép về việc không gia hạn Giấy phép thành lập của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc bản sao quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán gồm cả nợ thuế và nợ tiền bảo hiểm xã hội
 4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động
 5. Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Lưu ý: Trường hợp Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc TW hoặc khu vực đại lý thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý để chuyển địa điểm đặt trụ sở sang một một tỉnh, thành phố trực thuộc TW hoặc khu vực đại lý thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khác thì hồ sơ chỉ gồm mục (1) và (5) nêu trên.

Nộp hồ sơ:

 • Tại cơ quan cấp phép hồ sơ ban đầu. Trong thời hạn 03 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ. Cơ quan cấp phép sẽ kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
 • Việc bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa 1 lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
 • Trong vòng 05 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan cấp phép có trách nhiệm công bố thông tin này trên trang điện tử về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ bao gồm:

 1. Biên bản họp của công ty
 2. Quyết định giải thể
 3. Thông báo giải thể doanh nghiệp
 4. 03 số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử. Hoặc báo viết về nội dung giải thể doanh nghiệp gồm nội dung:
  • Tên doanh nghiệp
  • Địa chỉ trụ sở chính
  • Số GCN đăng ký đầu tư, ngày cấp, nơi cấp.
 5. Bản chính của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy phép đầu tư
 6. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán gồm các khoản nợ về thuế và nợ đóng bảo hiểm xã hội
 7. Văn bản xác nhận của cơ quan Thuế đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế
 8. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.

Lưu ý: Nếu như doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện thì kèm theo việc giải thể doanh nghiệp là giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện.

Nộp hồ sơ:

 • Tại Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan có thẩm quyền sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Trên đây là hướng dẫn của Luật Trung Tín về thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh ở Việt Nam của thương nhân nước ngoài. Hy vọng sẽ có những thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Mọi vấn đề pháp lý liên quan cần giải đáp vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Trung Tín theo:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty trải qua những bước nào?

Tư vấn miễn phí