Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật thì hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài sẽ bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp theo ý chí của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Bài viết này, Luật Trung Tín xin hướng dẫn quý khách hàng thực hiện về các quy định của pháp luật liên quan và cách thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài.

Các trường hợp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài:

 • Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật quốc gia và vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập.
 • Giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện hết thời hạn mà không tiến hành gia hạn
 • Cơ quan cấp phép không đồng ý gia hạn hoạt động của Giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện khi hết thời hạn
 • Bị thu hồi theo các trường hợp sau:
  • Không hoạt động trong 1 năm và không phát sinh các giao dịch với cơ quan cấp phép
  • Không báo cáo về hoạt động trong 02 năm liên tiếp
  • Không gửi báo cáo về hoạt động tới cơ quan cấp phép trong thời hạn 06 tháng từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản
  • Trường hợp khác theo quy định.
 • Các trường hợp không còn đủ điều kiện hoạt động như khi được cấp phép thành lập.

Cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

 • Sở Công thương nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở hoạt động
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Áp dụng đối với văn phòng đại diện nằm trong Ban quản lý.

Thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Trước hết cần chuẩn bị một bộ hồ sơ như sau:

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện
 2. Bản sao của cơ quan cấp phép không gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hoặc bản sao quyết định thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm nợ thuế và nợ đóng bảo hiểm xã hội
 4. Danh sách của người lao động và quyền lợi tương ứng của họ
 5. Bản chính Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.
 • Thương nhân nước ngoài và trưởng văn phòng đại diện sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện.
 • Đối với trường hợp Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động của một tỉnh, thành phố trực thuộc TW hoặc khu vực thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp hoặc khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao để chuyển đến địa điểm khác thuộc sự quản lý của Ban quản lý khác hoặc tỉnh, thành phố khác thì chỉ chuẩn bị hồ sơ tại mục (1) và (5).

Nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép tương ứng với từng trường hợp

 • Trong thời hạn 03 ngày làm viêc từ ngày nhận hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ sẽ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện 01 lần.
 • Trong thời hạn 05 từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan có thẩm quyền sẽ công bố trên trang điện tử về nội dung chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện đăng ký chấm dứt.

Lưu ý:

 • Sau khi chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện thì thương nhân nước ngoài sẽ phải niêm yết công khai về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại trụ sở chính của văn phòng đại diện và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy đinh khi chấm dứt hoạt động.
 • Thương nhân nước ngoài có văn phòng đại diện chấm dứt sẽ phải chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, các khoản nợ, nợ thuế và giải quyết đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người lao động đã làm việc tại văn phòng đại diện.

Trên đây là tư vấn của Luật Trung Tín về chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam. Hy vọng những thông tin trên hữu ích cho bạn đọc.

Mọi thông tin cần giải đáp vui lòng liên hệ theo:

Hotline: 0989 232 568 – Email: luattrungtin@gmail.com

Xem thêm: Pháp lý về tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn miễn phí