Chia tách doanh nghiệp theo quy định mới nhất 2020

Doanh nghiệp hoạt động đến một thời điểm nào đó, sẽ có những khủng hoảng, mất cân bằng trong quản lí nội bộ công ty và có xu hướng tách riêng để hoạt động kinh doanh nên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của một công ty. Năm bắt được nhu cầu luật đã quy định chia, tách doanh nghiệp nhưng thực tế thủ tục chia, tách công ty hoàn toàn không phải là thủ tục đơn giản mà bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào cũng có thể dễ dàng thực hiện được.
Việc chia tách doanh nghiệp là hình thức thành lập công ty mới tuy nhiên chúng có những điều kiện nhất định để có thể tách ra hoạt động riêng. Căn cứ vào cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014. Luật Trung Tín xin đưa ra một số tư vấn giúp bạn đọc được hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan thủ tục chia tách công ty.

Các phương thức chia tách doanh nghiệp

Chia một phần cổ phần, phần vốn góp của các cổ đông, thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới

Toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của một hoặc một số cổ đông, thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới

Kết hợp cả hai trường hợp ở trên.

Thành phần hồ sơ chia tách doanh nghiệp

Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp mới.

 Điều lệ công ty mới

Danh sách thành viên, cổ đông công ty mới (Đối với công ty TNHH 2TV và công ty cổ phần)

Biên bản họp về việc chia/tách công ty

Nghị quyết chia/tách doanh nghiệp

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

   • Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân
   • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
   • Kèm theo bản sao chứng thực cá nhân.
   • Quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.

Quy trình thủ tục thực hiện

Doanh nghiệp nộp online qua website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi muốn thực hiện chia tách

Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh đưa ra kết quả thủ tục:

  • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa hợp lệ
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu hồ sơ hợp lệ.

Nếu doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục online thì tham khảo hướng dẫn tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi thực hiện chia doanh nghiệp thị doanh nghiệp bị chia sẽ chấm dứt sự tồn tại, các doanh nghiệp vừa mới hình thành sẽ liên đới tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cũ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Trung Tín về chia, tách doanh nghiệp. Nếu bạn còn bất kì thắc mắc gì về vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi. Luật trung Tín sẵn sàng hỗ trợ và cam kết thực hiện dịch vụ nhanh chóng, tiết kiệm nhất.

Xem thêm: Sáp nhập doanh nghiệp theo quy định mới nhất 2020

Tư vấn miễn phí